خرید مجموعه فیلم های کشاورزی

مجموعه اول محتوی فیلم های آموزشی زیر می باشد

 • فیلم آموزشی با موضوع پرورش قارچ صدفی و دکمه ای (جدید)
 • فیلم آموزشی با موضوع کشت و کار خیار در گلخانه
 • فیلم آموزشی با موضوع کشت و کار زعفران در مزرعه
 • فیلم آموزشی با موضوع سیستم های نوین آبیاری
 • فیلم آموزشی با موضوع پرورش توت فرنگی
 • فیلم آموزشی با موضوع پرورش گل محمدی
 • فیلم آموزشی با موضوع پرورش قارچ صدفی
 • فیلم آموزشی با موضوع پرورش قارچ دکمه ای
 • فیلم آموزشی با موضوع پرورش توت فرنگی
 • فیلم آموزشی با موضوع نگه داری و پرورش گل های آپارتمانی (پارت اول)
 • فیلم آموزشی با موضوع نگه داری و پرورش گل های آپارتمانی (پارت دوم)
 • فیلم آموزشی با موضوع احداث گلخانه و هزینه های احداث آن
 • فیلم آموشی با موضوع انگور و روش های هرس آن در باغات
 • فیلم آموزشی با موضوع سن گندم
 • فیلم آموزشی کشت کوجه فرنگی در گلخانه
 • فیلم آموزشی با موضوع پیوند گردو
 • فیلم آموزشی با موضوع آشنایی با ورمی کمپوست (پارت اول)
 • فیلم آموزشی با موضوع آشنایی با ورمی کمپوست (پارت دوم)
 • فیلم آموزشی با موضوع آشنایی با ورمی کمپوست (پارت سوم)
 • فیلم آموزشی با موضوع آشنایی با ورمی کمپوست (پارت چهارم)
 • فیلم آموزش باغبانی ارگانیک Permaculture and Organic Gardening
 • فیلم آموزشی چگونه به پرورش گل و گیاه در خانه بپردازیم
 • آرشیو ۲ ساله مجله Organic Gardening
 • فیلم آموزشی مراحل پیوند زدن دو پایه

 مجموعه دوم که بیش از ۴ گیگ می باشد محتوی فایل های زیر می باشد

 •  طرح توجیهی با موضوع احداث گلخانه
 • فایل تصویری با موضوع احداث گلخانه و هزینه های آن
 • فایل تصویری با موضوع بیماری های  گلخانه
 • فایل تصویری با موضوع آشنایی با بیماری های قارچی گلخانه خیار
 •  فایل بسیار جامع و کامل با موضوع آموزش تصویری ساخت گلخانه (گام به گام)
 • فایل زیبا با موضوع گلخانه و پوشش گلخانه، شاسی گرم و سرد و ظروف و محیط کشت
 • فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کشت خیار در گلخانه
 • فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت پنجم)
 •  فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت چهارم) 
 •  فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت سوم) 
 •  فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت دوم)
 •  دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت اول)
 • و سایر فایل های مرتبط با گلخانه…

* هزینه لازم برای خرید فیلم های آموزشی در ۳ دی وی دی : ۲۵۰۰۰ تومان