خرید پستی بیش از ۴ دی وی دی پاورپوینت کشاورزی

این مجموعه در ۴ دی وی دی تهیه شده است و شامل پاورپوینت های زیر می باشد :

* مجموعه کامل پاورپوینت های موجود در فروشگاه سایت (شامل کلیه سمینارها و مقالات موجود) (برای مشاهده لیست پاورپوینت ها اینجا کلیک کنید)

*محتوی مجموعه کامل ۵۸۵ پاورپوینت کشاورزی (برای مشاهده لیست پاورپوینت ها اینجا کلیک کنید)

* محتوی مجموعه کامل ۱۶۰ پاورپوینت کشاورزی (برای مشاهده لیست پاورپوینت ها اینجا کلیک کنید)

*محتوی مجموعه کامل ۱۴۰ پاورپوینت کشاورزی (برای مشاهده لیست پاورپوینت ها اینجا کلیک کنید)

*محتوی مجموعه کامل ۹۰ پاورپوینت کشاورزی (برای مشاهده لیست پاورپوینت ها اینجا کلیک کنید)

* مجموعه پاورپوینت های احداث گلخانه، آفات و بیماری های گلخانه و …

* مجموعه پاورپوینت های پرورش قارچ خوراکی و …

* مجموعه کامل پاورپوینت های پرورش قارچ صدفی و تکمه ای

* مجموعه کامل پاورپوینت های  احداث گلخانه و مباحث مربوطه

* مجموعه کامل پاورپوینت های علف کش ها و مباحث مربوطه

* مجموعه  کامل پاورپوینت های گیاهان دارویی و خواص آن ها

* مجموعه کامل انواع طرح های توجیهی کشاورزی

* مجموعه کامل پاورپوینت های گیاهان زراعی

* مجموعه کامل پاورپوینت های گیاهان باغی

* مجموعه کامل پاورپوینت های گیاهان زینتی

* مجموعه کامل پاورپوینت های بیماری و آفات کشاورزی

* مجموعه کامل پاورپوینت های خاکشناسی

* مجموعه کامل پاورپوینت های حشره شناسی

* هزینه لازم برای خرید پاورپوینت ها در ۴ دی وی دی : ۲۵۰۰۰ تومان