دریافت لینک دانلود ۶۰۰ فایل کشاورزی

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با گیاه ذرت

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با گیاه برنج

دانلود فایل جامع و مفید با موضوع احداث گلخانه زینتی

دانلود فایل زیبا با موضوع کشت مخلوط

دانلود فایل جامع و بسیار مفید با موضوع کشت و کار توت فرنگی در گلخانه

دانلود فایل کابردی و مفید با موضوع کشت و کار خیار گلخانه ای

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع مهندسی متابولیک گیاهان به منظور تولید متابولیت های ثانویه

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی کلی با فیزیولوژی گیاهان

دانلود فایل زیبا و جامع در مورد گیاه دارویی مارتیغال

دانلود کتاب کشاورزی با موضوع آسیب حشرات مضر به محصولات کشاورزی

دانلود فایل بسیار زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با گیاهان زینتی و غیرمثمر

دانلود فایل کابردی با موضوع ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی

دانلود فایل کابردی با موضوع آشنایی با خیار گلخانه ای و مقایسه ارقام مختلف آن

دانلود فایل کابردی با موضوع کاهش ضایعات ناشی از سرما و یخ زدگی محصولات کشاورزی

دانلود فایل بسیار کابردی و مفید با موضوع تصاویر آفات گیاهان زراعی

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع راندمان استفاده از انرژی

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع جنبه های اکوفیزیولوژیک آلاینده های هوا

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع گیاهان تراریخته و مقاومت به علف کش ها

دانلود فایل زیبا با موضوع جنبه های زیست محیطی رقابت علف های هرز

دانلود فایل کابردی با موضوع اثرات آللوپاتیک علف شور روی گندم

دانلود فایل کابردی با موضوع کنترل بیولوژیک علف های هرز

دانلود فایل کابردی با موضوع سیستم کشت هیدروپونیک

دانلود فایل کابردی با موضوع گلخانه ها و واحدهای پرورش قارچ خوراکی

دانلود فایل کابردی با موضوع ناهنجاریهای تغذیه ای در درختان میوه

دانلود فایل کابردی با موضوع بیماری های گیاه پنبه

دانلود فایل بسیار زیبا و کابردی با موضوع کشاورزی ارگانیک

دانلود فایل جامع و مفید با موضوع کشاورزی ارگانیگ

دانلود فایل زیبا با موضوع کاربرد GIS در مدیریت علف های هرز گندم

دانلود فایل با موضوع گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش ها

دانلود فایل جامع و مفید در مورد گرده افشانی و تلقیح در پسته

دانلود فایل زیبا با موضوع گیاهان پوششی

دانلود فایل جامع با موضوع آشنایی با کمبود علایم غذایی در جو، گندم و ذرت

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع مدیریت حفاظت خاک (مدیریت فشردگی خاک)

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع تعیین زمان های مورد نیاز غذایی برای درخت پسته

دانلود فایل جامع و مفید با موضوع آشنایی با بیماریهای گوجه فرنگی

دانلود فایل جامع و کامل در ارتباط با گیاه پنبه

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع آهن و نقش آن در گیاه

دانلود مجموعه فایل هایی در ارتباط با فیزیولوژی گیاهان

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر گیاهان

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع زیست پالایی

دانلود فایل کابردی با موضوع استفاده از پیچ گلسین در طراحی فضای سبز

دانلود فایل زیبا با موضوع آشنایی با درخت کاکائو و خواص آن

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با گیاه دارویی گل راعی و خواص آن

دانلود فایل زیبا در مورد گیاه دارویی ابوجهل و خواص دارویی آن

دانلود فایل زیبا و کاربردی با موضوع گیاه دارویی خار مریم و خواص آن

دانلود سمینار زیبا با موضوع خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و لزوم آن در کشاورزی پایدار

دانلود فایل با موضوع پرورش کرم خاکی برای استفاده از پودر آن به عنوان منبع پروتینی در تغذیه طیور

دانلود فیلم زیبا و کابردی با موضوع مبارزه با علف های هرز مزرعه کلزا

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع کشاورزی ارگانیک

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع کشت جنین

دانلود فایل جامع با موضوع پرورش قارچ دکمه ای

دانلود فایل زیبا و مفید با موضوع کشت بافت

دانلود فایل بسیار زیبا و کابردی با موضوع کشاورزی ارگانیک خیار

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی کلی با گیاه توت فرنگی و روش های تکثیر آن

دانلود فایل بسیار زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با علف کش ها و روشهای جذب آن ها در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا و کابردی با موضوع انبار کردن و نگه داری سیب

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با گیاه زینتی هژبر یوسفی

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع اصول و روش های کاشت درختان

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع آشنایی با گیاه و خواص گیاه آلوورا

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع پایداری، ارزیابی و مدیریت باقیمانده علف کش ها در خاک

دانلود فایل کابردی با موضوع کشت هیدروپونیک

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع شناسایی عناصر غذایی و کمبود آن ها در گیاهان

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع کودهای بیولوژیک

دانلود فایل زیبا با موضوع عواقب زیست محیطی از آللوپاتی

دانلود فایل سمینار کارشناسی ارشد با موضوع شستشوی نیترات ها از خاک

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سفید

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع تنش خشکی و سایتو کنین

دانلود فایل زیبا با گیاه دارویی جدید قره قاط

دانلود فایل کاربردی با موضوع تاثیر هورمون های گیاهی بر قدرت مخزن

دانلود فایل با موضوع اثر دی اکسید کربن و گرما بر روابط منبع و مخزن و تسهیم ماده خشک در گیاه

دانلود فایل با موضوع پاسخ گیاهان به تنش خشکی

دانلود فایل جامع با موضوع نقش روی در تغذیه گیاهان

دانلود فایل جامع با موضوع اهمیت دما برای گیاهان

دانلود فایل مفید و کاربردی با موضوع روش های شکستن خواب بذر

دانلود فایل بسیار جامع و مفید در مورد دستوالعمل تهیه کمپوست و ورمی کمپوست

دانلود فیلم بسیار زیبا با موضوع آشنایی با گاو آهن برگردن دار

دانلود فیلم بسیار زیبا با موضوع آشنایی با دیسک هاس سبک و سنگین

دانلود فایل بسیار زیبا و کاربردی با موضوع آشنایی با گیاه سویا

دانلود فایل بسیار زیبا و پرمحتوا در مورد گیاه صنعتی کتان روغنی

دانلود فایل زیبا در مورد گیاه ریواس

دانلود فایل کابردی با موضوع نعناع فلفلی

دانلود فایل با موضوع گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی

دانلود فایل کاربردی با موضوع گیاه دارویی گل انگشتانه کرکدار

دانلود فایل کاربردی با موضوع روش های کنترل و گواهی بذر

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع نقش اکوفیزیولوژیکی نیتروژن

دانلود فایل زیبا با موضوع گیاهان انگلی و نیمه انگلی

دانلود فایل با موضوع اکوفیزولوژی رقابت برای نور

دانلود فایل با موضوع پرایمینگ بذر

دانلود فایل با موضوع اثر بسترهای مختلف کشت بر کمیت و کیفیت گیاه توت فرنگی در سیستم هیدورپونیک

دانلود فایل با موضوع نقش و اهمیت گیاه منگنز در گیاه

دانلود فایل با موضوع پاسخ گیاهان به تنش گرمایی

دانلود فایل زیبا و کاربردی با موضوع مقاومت به شوری و تأثیر شوری بر گیاهان

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع مروری بر گیاه خشخاش

دانلود فایل زیبا و کاربردی با موضوع درجه روز رشد

دانلود فایل زیبا و کاربردی با موضوع آکواپونیک aquaponic

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع مبارزه علف های هرز به صورت فیزیکی

دانلود فایل بسیار زیبا و کاربردی با موضوع مکانیسمهای تحمل به سرمازدگی(chilling) و یخ زدگی(freezing)

دانلود فایل بسیار زیبا و کاربردی با موضوع نقش تنش سرمایی در رشد و نمو گیاهان زینتی

دانلود فایل با موضوع نقش aba در حرکات روزنه ای

دانلود فایل کاربردی و مفید با موضوع مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع سیستمهای آبکشت (سیستم های هیدروپونیک)

دانلود فایل مفید و کابردی با موضوع اهمیت و نقش نور در گلخانه

دانلود فایل زیبا با موضوع نانو تکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی

دانلود فایل زیبا با موضوع نقش پلی آمین ها در بهبود عمر انباری میوه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع شناسایی بیماری قارچی و باکتریایی در گیاهان

دانلود فایل بسیار جامع و مفید در مورد احداث گلخانه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع معرفی بیماری های مهم ویروسی و ویروئیدی مرکبات

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع مکانیزم کنترل بیولوژیک

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع مکانیسمهای تحمل به سرمازدگی(chilling) و یخ زدگی(freezing)

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع پایداری، ارزیابی و مدیریت باقیمانده علف کش ها در خاک

دانلود سمینار کارشناسی ارشد با موضوع اختلاط در علف کش ها

دانلود فایل بسیار زیبا و پر محتوا با موضوع مهمترین بیماریهای درختان میوه

دانلود فایل با موضوع کلر و نقش آن در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع آهن و نقش آن در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع روش های نوین تأمین به موقع عناصر غذایی در گیاهان

دانلود فایل بسبار زیبا با موضوع با موضوع کلیسم و نقش آن در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا و کاربردی با موضوع روش های تعیین نیاز کودی گیاه

دانلود فایل بسبار زیبا با موضوع طبقه بندی علف های هرز

دانلود فایل کاربردی با موضوع کنترل عوامل بیماری زا در گلخانه

دانلود فایل با موضوع گیاه دارویی شیرین بیان

دانلود فایل بسیار جامع در مورد تهیه اسانس و مقدار اسانس و نحوه استفاده از آن ها در گیاهان دارویی

دانلود فایل جامع در مورد گیاهان دارویی ( معرفی گیاهان دارویی، ماده موثره و روش اندازه گیری اسانس)

دانلود فایل جامع و مفید با موضوع آشنایی با گیاه زنجبیل

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا

دانلود فایل زیبا با موضوع آفات مهم سیب زمینی (همراه با تصاویر بسیار زیبا و واضح)

دانلود فیلم آموزشی شخم حفاظتی (پارت اول و پارت دوم)

دانلود نرم افزار جامع در مورد کاشت، داشت و برداشت زعفران

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع تاثیر تیمارهای هورمونی سیتوکنین و جیبرلین بر ترمیم پذیری فعالیتهای فیزیولوژیکی بدرو زوال یافته جو

دانلود نرم افزار آفت کش ها

دانلود نرم افزار دو هزار گونه گیاهی

دانلود نرم افزار آفات و بیماری های مرکبات

دانلود فیلم زیبا با موضوع ارقام دیررس بادام

دانلود کتاب گیاهان دارویی دانلود کتاب با موضوع فتوسنتز ( همراه با شکل و تصاویر واضح و کامل)

دانلود کتاب فارسی با موضوع عواقب به کارگیری سموم کشاورزی و لزوم به کارگیری مدیریت تلفیقی

دانلود فیلم با موضوع انگور و روش های هرس آن

دانلود فیلم آموزشی با موضوع پرورش قارچ خوراکی

دانلود فایل با موضوع آفات مهم درخت بادام

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اشنایی با نرم افزار minitab

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اشنایی با نرم افزار mstatc

دانلود فایل با موضوع کوتولگی ذرت

دانلود فایل با موضوع ارقام دیر رس بادام

دانلود مقاله با موضوع کشاورزی دقیق دانلود کتاب فارسی فیزیولوژی گیاهی

دانلود نرم افزار آبیاری

دانلود فایل با موضوع سیستم های دوربینی برای کاربردهای کشاورزی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع کاربرد هورمون های گیاهی در ازدیاد نباتات

دانلود فایل با موضوع پیوند در سبزیجات

دانلود فایل با موضوع کشاورزی زیستی

دانلود فایل با موضوع کمپوست

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع ویروس ها در گیاهان و راههای مبارزه با آن ها

دانلود فایل کاربردهای متفرقه کشت بافت های گیاهی

دانلود فایل با موضوع مدیریت تلفیقی سوسک سرخرطومی حنایی

دانلود فایل با موضوع لامل های تقسیم میتوز در ریشه پیاز

دانلود فایل با موضوع گرده افشانی و باروری در گیاهان باغبانی

دانلود فیلم با موضوع   sustainable tillage

دانلود فایل آفات مهم باغات میوه

دانلود فایل با موضوع خصوصیات گیاهشناسی گیاهان دارویی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع ساختار خاک

دانلود فایل با موضوع شناسایی کمبود عناصر غذایی در گوجه فرنگی ( با تصاویر)

دانلود فایل با موضوع مقاومت حبوبات در برابر آفت بروکید

دانلود فایل بسیار زیبا و کامل با موضوع علف های هرز کلزا

دانلود فایل با موضوع تاثیر عناصر عذایی بر روی اسانس گیاهان دارویی

دانلود فایل با موضوع رابطه بین رشد زایشی و تشکیل میوه پوک در فندق

دانلود فایل با موضوع کنترل ترکیبات گیرنده اتیلن

دانلود فایل با موضوع محدودیت خاکهای ایران از نظر فلزات سنگین

دانلود فایل با موضوع مقاوت علف های هرز به علف کش ها

دانلود فایل با موضوع اصلاح چغندرقند

دانلود فایل با موضوع گردو

دانلود فیلم با موضوع:weed-control machines

دانلود فیلم با موضوع:sweet corn

دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت پنجم)

دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت چهارم)

دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت سوم)

دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت دوم)

دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت اول)

دانلود فایل با موضوع اشنایی با انواع سم پاش ها

دانلود فایل فارسی با موضوع گیاه خشخاش

دانلود فایل با موضوع گیاه گزنه

دانلود فایل با موضوع گیاه گل انگشتانه

دانلود فایل با موضوع کوتولگی گیاه ذرت طرح توجیهی گلخانه

دانلود فایل شته مومی کلزا

دانلود فایل جامع و مفید با موضوع شناسایی کمبود علائم غذایی در گیاهان مختلف  (محتوی بیش از  ۲۵۰ اسلاید)

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اصول به زراعی پنبه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع دگر آسیبی، فرآیندی فیزیولوژیک با پیامدهای اکولوژیک

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع خصوصیات اکوفیزیولوژیک گیاهان c4 , c3 و cam

دانلود مقاله فارسی با موضوع عومل تاثیرگذار بر گره زایی و تثبیت ازت در نخود

دانلود آفات مهم برنج در مزارع برنج ایران

دانلود فایل با موضوع آفات مهم گلخانه های سبزی و جالیزی و کنترل آن ها در ایران

دانلود فایل با موضوع زعفران، طلای سرخ (برداشت، فرآوری، صادرات)

دانلود فایل با موضوع ویروس های گیاهی و روش های مبارزه با آن ها در گیاهان

دانلود فایل بسیار جامع و مفید در مورد آفات پسته و روش های مبارزه با آنها

دانلود فایل با موضوع با تاثیر عوامل محیطی بر روی رشد رویشی و زایشی میوه خیار

دانلود کتابچه با موضوع اصول مدیریت مبارزه با سوسک شاخه بلند رزاسه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع senescence

دانلودکتاب فارسی اکوفیزیولوژی گیاهی

دانلود فایل با موضوع مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی (بسیار کامل و مفید)

دانلود کتاب فارسی علفهای هرز و کنترل آن ها

دانلود طرح توجیهی کشت و پرورش گلها وگیاهان داروئی و صنعتی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع سمپاش ها و نحوه کار آن ها همراه با تصاویر بسیار زیبا

 

 دانلود پاورپوینت اهمیت کشاورزی ارگانیگ

·         دانلود پاورپوینت روش های صحیح استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی

·         دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول پرورش گیاهان آپارتمانی

·         لینک دانلود پاورپوینت کشاورزی بدون استفاده از مواد شیمیایی

·         دانلود آشنایی با خواص گیاهان دارویی

·         دانلود کتاب قارچ شناسی

·         دانلود طرح توجیهی پروش بلدرچین و شترمرغ

·         دانلود سمینار کارشناسی ارشد تراکم گیاه ذرت و عوامل موثر بر آن

·         دانلود پاورپوینت فتوسنتز و گیاه نیشکر

·         دانلود مجموعه کامل در مورد گیاه یونجه

·         دانلود فایل کاربردی و مفید با موضوع تنش نوری

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع تناوب زراعی و اهمیت آن در کشاورزی

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع آشنایی با کشاورزی فشرده و کشاورزی پایدار

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع آشنایی با فناوری های نو در کشاورزی

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع اهمیت کشت بقولات در کشاورزی پایدار

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع از بین بردن بقایای گیاهی و بررسی اثرات آن

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع آشنایی با تعدادی از علف کش ها

·         دانلود فایل کاربردی و مفید با موضوع مروری بر علف های هرز مهم

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع کاربرد GIS در کشاورزی

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع جنگلداری توام با کشاورزی

·         دانلود فایل جامع و مفید در ارتباط با گیاه دارویی شیرین بیان

·         دانلود فایل کاربردی و مفید با موضوع مدیریت تلفیقی آفات و تنش های محیطی

·         دانلود فایل جامع و مفید در مورد سیب زمینی (کاشت، داشت و برداشت)

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع بکارگیری شیوه های نوین آبیاری

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع آشنایی کامل با گیاه کلزا و نیازهای زراعی آن

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع آشنایی با هرس، تربیت و مدیریت تاج انگور

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع نابسامانی های فیزیولوژیکی در برخی سبزی ها

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع تجهیزات گلخانه ای

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع گرده افشانی و باروری در گیاهان باغبانی

·         دانلود فایل کاربردی با موضوع مدیریت تلفیقی آفات

·         دانلود مجموعه فایل های در ارتباط با کشت بافت

·         دانلود پاورپوینت زیبا و کاربردی با موضوع گلخانه

·         دانلود پاورپوینت کاربردی و زیبا با موضوع تنش آلایندهای جوی

·         دانلود فایل جامع و مفید با موضوع اکوفیزولوژی رقـــابت بـــرای نور

·         دانلود فایل کابردی با موضوع روش های تعیین نیاز کودی در گیاهان

·         دانلود فایل جامع با موضوع آللوپاتی و کاربرد آن در کشاورزی

·         دانلود فایل جامع و کابردی با موضوع آشنایی با عنصر غذایی فسفر و نقش آن در گیاه

·         دانلود فایل جامع با موضوع کابــــرد کلات‏ها در کــشاورزی

·         دانلود فایل جامع با مـــوضوع گلــــخانه و مـــدیریت آن

·         دانلود فایل جامع با موضوع آشنایی با گـــیاه دارویی زنــجبیل و خواص آن

·         دانلود فایل کاربردی و جامع با موضوع استفاده از مـــالچ در کـــشاورزی

·         دانلود فایل جامع و زیبا با موضوع مـــــکانــیزاسیون کـــشاورزی

·         دانلود فایل جامع با مکانیسم‏های تحمل بــــه سرمازدگی(chilling) و و یخ زدگی(freezing)

·         دانلود فایل جامع با موضوع کنترل علف های هرز بدون استفاده از کنترل شیمیایی

·         دانلود فایل مفید با موضوع تقسیم سلولی

·         دانلود فایل جامع با موضوع تاثیر اکولوژیکی آللوپاتی در گیاهان

·         دانلود فایل جامع با موضوع عنصر غذایی آهن و نقش آن در گیاه

·         دانلود فایل مفید با موضوع کنترل بیولوژیکی

·         دانلود فایل جامع با موضوع آشنایی با عنصر غذایی کلر و نقش آن در گیاه

·         دانلود فایل جامع با موضوع کشاورزی دقیق

·         دانلود فایل کابردی با موضوع طبقه بندی علف کش ها و تاثیر آن ها بر گیاهان

·         دانلود فایل جامع با موضوع فــــیزیولوژی علفــــکش ها درگــیاهان

·         دانلود فایل کابردی با موضوع نقش اسید ابسزیک اسید (ABA) در حرکات روزنه ای

·         دانلود فایل کابردی با موضوع روش های نوین تأمین به موقع عناصر غذایی در گیاهان

دانلود فایل با موضوع نحوه احداث گلخانه و هزینه های آن

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع آشنایی با گیاه دارویی نعناع فلفلی

دانلود فایل با موضوع آشنایی با خواص دارویی گیاهان مختلف

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع آشنایی با مکانیسم های آشنایی به مقاومت شوری در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع امکان استفاده از کشاورزی ماهوراه ای در کشورهای در حال توسعه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع آشنایی با گیاه دارویی بادرنجبویه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع پاسخ گیاه به تنش

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع نقش، انتقال و جذب عنصر مس در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع تسهیم ماده خشک گیاه در تنش خشکی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع آشنایی با گیاه دارویی حنا

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع آشنایی با گیاه دارویی آویشن باغی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع نگاهی به جذب و انتقال مواد در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع خصوصیات گیاهشناسی گیاهان دارویی (همراه با تصاویر)

دانلود فایل با موضوع اثرات تنش سرما بر گیاهان زراعی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع جذب و انتقال در سموم

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اصول هرس و تربیت درختان میوه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اختلاط در علف کش ها

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع جذب، انتقال و نقش منیزیم در گیاه

دانلود فایل جامع با موضوع استخراج عصاره گیاهان دارویی

دانلود فایل جامع در مورد اسید هیومیک

دانلود فایل با موضوع آبیاری زیر سطحی تراوا

دانلود فایل جامع و مفید در مورد سدهاس زیر زمینی

دانلود فایل جامع با موضوع آشنایی با گیاه کلم و انواع کلم و عناصر غذایی مورد نیاز آن

دانلود فایل با موضوع تکثیر گیاهان ریزومی

دانلود فایل بسیار جامع و مفید در مورد آفات مهم گیاهان زراعی

دانلود فایل جامع و مفید در مورد درخت انار

دانلود فایل جامع و مفید در مورد دانستی های در مورد گل لاله

دانلود فایل کتابچه بسیار جامع و مفید در مورد گیاهان دارویی و خواص آن ها

دانلود فایل بسیار زیبا و جامع با موضوع نقش دی اکسید کربن در گلخانه

دانلود فایل بسیار جامع و کامل با موضوع آموزش تصویری ساخت گلخانه (گام به گام)

دانلود فایل جامع و مفید با موضوع انواع سیستم های کاشت توت فرنگی گلخانه ای

دانلود فایل جامع در مورد کشت بادام

دانلود فایل بسیار جامع در مورد کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی دقیق

دانلود فایل بسیار جامع با موضوع سفیدک داخلی خیار

دانلود کتاب کشاورزی  با موضوع حشرات مضر در کشاورزی

دانلود فایل بسیار زیبا با مدیریت علف های هرز با روش های دمایی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع کشاورزی دقیق

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع با موضوع مدیریت علف های هرز مزرعه ذرت

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع مقاومت سیستمیک در گیاهان

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع پاسخ گیاهان به تنش شوری

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع تنش گرمایی در گیاهان

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع کودهای بیولوژیک

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع شناسایی علف های هرز و روش های مبارزه با آن ها

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع crop physiology

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع گلخانه و پوشش گلخانه، شاسی گرم و سرد ظروف و محیط کشت

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع انواع ساقه در گیاهان

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع پاسخ گیاهان به انواع تنش های محیطی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع طبقه بندی علف های هرز

دانلود فایل با موضوع تفاوت های بین گیاهان

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع گیاه زعفران

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع مروری بر گیاه اسفرزه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع کاربرد کودهای بیولوژیک

دانلود فایل زیبا با موضوع کشاورزی ارگانیک

دانلود فایل زیبا با موضوع خاک ورزی حفاظتی

دانلود فایل زیبا با موضوع تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی ساختمان گیاه

دانلود فایل کاربردی با موضوع شناسایی کمبود عناصر میکرو در گیاهان (به همراه تصاویر)

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع استفاده از روش های کلاسیک و نوین اصلاح نباتان در بهبود عملکرد

دانلود فایل زیبا با موضوع نقش اسید جاسمونیک و متیل جاسمونیک در گیاه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع هومون های گیاهی، تغذیه و انتقال در گیاه (بسیار جامع و مفید)

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع شرایط احداث باغ میوه

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اثر کشت مخلوط بر روی موادموثره گیاهان دارویی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع هرس درخت سیب

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع بیماری های گیاهی (بسیار مفید و جامع)

دانلود فایل بسیار جامع در مورد تنش سرما

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع بیماریهای ویروسی گیاهان زراعی

دانلود فایل با موضوع اهمیت تولید و فرآورى گیاهان دارویی

دانلود فایل با موضوع تولید و فرآوری تولید چای ترش (مکی)

دانلود فایل بسیار زیبا پوسیدگی با موضوع فیتوفتورایی درختان میوه

دانلود فایل با موضوع کرم ساقه خوار نیشکر

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع آبیاری زیر سطحی

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع  احداث باغ پسته

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع  اطلاعاتی در مورد  گل لاله

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع گیاه کلم

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع  آفت کش ها و  کنترل شیمیایی آفات

دانلود فایل با موضوع استفاده از آزمون t در تجزیه و تحلیل کشاورزی

دانلود فایل با موضوع بیماری های ذرت  همراه با تصاویر بسیار جامع و مفید

دانلود فایل زیبا با موضوع آفات و بیماری های برنج ( همراه با تصاویر بسیار جامع و مفید)

دانلود فایل با موضوع گل نسترن

دانلود فایل با موضوع گیاه شوکران

دانلود فایل با موضوع تورم و پیچیدگی رگبرگ های چغندر قند

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اشنایی با آفات و بیماری های گیاهان زراعی (همراه با تصاویر بسیار جامع و مفید)

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع اثر ارتفاع و دما بر مواد موثره گیاهان دارویی

دانلود فایل با موضوع کشت هیدروپونیک

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع گل های پیازی  به همراه تصاویر کامل از گیاهان پیازی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع دیابت و گیاهان دارویی موثر بر آن

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع تک لپه ای ها ( همراه با تصاویر بسیار جامع و مفید از گیاهان تک لپه ای)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربردی با موضوع تغذیه درختان سیب

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربردی با موضوع هرس درختان سیب

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربردی با موضوع کشت خیار در گلخانه

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربردی با موضوع زعفران ( به همراه پخش فیلم)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربردی اثر کلسیم بر ماندگاری سیب

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع آلکالوئیدها

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربردی در مورد پسته (به همراه تصاویر کامل)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربرد در مورد اقاقیا

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربرد کودهای بیولوژیک در باغبانی

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع پرایمینگ بذر

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع چرخه زندگی گیاهان (به همراه تصاویر بسیار جامع و مفید)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع گیاهان اسانس دار و نحوه استخراج آن ها

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع sprayer calibration

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع spray drift

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کاربرد نانو در کشاورزی

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کنش متقابل هورمون ها با خواب بذر

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع آنالیزهای رشد گیاهان زراعی

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع سرخس و گونه های مختلف آن

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع پرورش کرم ابریشم ( بسیار مفید و کاربردی)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع گیاه کلزا ( کاشت، داشت، برداشت)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع پیوند زنی (بسیار مفید و کاربردی)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید در مورد گوجه فرنگی (کشت در هیدروپونیک)

دانلود فایل زیبا با موضوع گل های نشایی

دانلود فایل زیبا با موضوع خرما

دانلود فایل زیبا با موضوع شناسایی عوامل بیماری زا در گیاهان به همراه تصاویر بسیار جامع

دانلود فایل با موضوع مدیریت علف های هرز و نقش آن در نظام های زراعی ارگانیک

دانلود فایل زیبا با موضوع مایکوریزا و نقش آن در کشاورزی

دانلود فایل بسیار زیبا با موضوع تنفس در گیاهان

دانلود فایل بسیار زیبا و کاربردی با موضوع پرورش آنتوریوم به روش هیدروپونیک

دانلود فایل با موضوع دستوالعمل فنی کاشت سیب زمینی مینی تیوبر

دانلود فایل با موضوع تنش سرمایی

دانلود کتاب گیاهشناسی

دانلود کتابچه با موضوع اصلاح سویا

دانلود کتابچه در مورد انار

دانلود فیلم آموزشی پیوند زنی در گیاهان

دانلود فایل با موضوع نحوه اسانس گیری گیاهان دارویی ( بسیار جامع و مفید)

دانلود فایل با موضوع گیاه کیوی (بسیار جامع و مفید)

دانلود فایل با موضوع تنش مواد غذایی در گیاه mineral stress

دانلود فایل بسیار جامع و مفید با موضوع فیزولوژی رقابت در علف های هرز به همراه تصاویر جامع و مفید

دانلود فایل بسیار زیبا و جامع با موضوع اثر عوامل بیماری زا در گیاهان و روش های مبارزه با آنها به همراه تصاویر بسیار زیبا و مفید

دانلود کتاب با موضوع آللوپاتی گیاهان و تاثیر آن بر روی اکولوژی

دانلود فایل کاربردی با موضوع انواع سیستم های کشت هیدروپونیک

دانلود فایل با موضوع آفات غلات و روش های مبارزه با آن ها به همراه تصاویر بسیار جامع و مفید.

دانلود فایل با موضوع آفات و بیماری های مهم محصولات سبزی و جالیزی و روش ها ی مبارزه با آن ها

دانلود فایل کاربردی و مفید با موضوع برنامه غذایی کامل برای زعفران

دانلود فایل بسیار جامع و مفید در مورد کشت هیدروپونیک و روش های مختلف کشت در گلخانه ( به همراه تصاویر مربوط به آشنایی با علایم کمبود عناصر عذایی در کشت هیدروپونیک)

دانلود فایل بسیار جامع و مفید سبزیکاری ( به همراه تصاویر بسیار جامع و مفید از هر بخش مربوطه)

دانلود فایل بسیار جامع و کامل بررسی اثر انواع عوامل بیماری زا در گیاهان و راه‏های مبارزه با آن ها

دانلود فایل بسیار جامع آفات و بیماری های مهم محصولات جالیزی و سبزی( به همراه تصاویر کامل)

دانلود فایل با موضوع لیست سموم پر کاربرد در کشاورزی و نـحوه مصرف آن‏ها

دانلود فایل بسیا زیبا با موضوع بیماری اتشک درختان گلابی، سیب و به

تذکر (۱): هزینه لازم برای دریافت لینک دانلود ۶۰۰ پاورپوینت بالا: ۱۰۰۰۰ تومان

تذکر(۲): اعضاء لینک دانلود پاورپوینت ها را در صندوق ایمیل خود دریافت می کنند.

تذکر(۳): حتما ایمیل خود را درست وارد نمائید (بدون www)، چون کلیه لینک های دانلود به صورت آنلاین به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

تذکر(۴): برای پرداخت هزینه و دریافت آنلاین لینک دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.