اصول برداشت قارچ در سالن

برداشت زمانی صورت می گیرد که کلاهک قارچ در حد مطلوب رشد کرده ولی باز ندشه باشدتیغه ها مشخص نباشند در این زمان معمولاً سطح کلاهک پهن شده و قطر آن به ۵/۲ تا ۸ سانتیمتر می رسد.در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد اندام باردهی قارچ طی ۸ تا ۱۰ روز به حداکثر رشد از نظر وزن و اندازه رسیده و آماده برداشت می شود و تولید و رشد اندام باردهی قارچ در مدت زمان ۶ تا ۸ هفته  (۴۲ تا ۴۸ روز) طول میکشد.

طی اینمدت به تدریج اندام باردهی رشدکرده وطی چینهای متعددبایدبرداشت شود،فاصله هرچین ازچین قبل حدود ۷ تا ۱۰ روزاست. درحدفاصل بین دوچین نیزمعمولاًچندکلاهک بالغ ممکن است به وجود آید که می توان آن را برداشت کرد و پس از هر چین باید بستر آبیاری و طی مدت زمان رشد رطوبت خاک پوششی در حد اشباح نگه داشته شود.( کمبود رطوبت نسبی باعث می شود قارچ چرمی شود و وزنش سبک شود.

برای چیدن قارچ کمی کلاهک را به سطح بستر فشار داده و سپس به آرامی پیچ می دهند و به طرف بالا می کشند تا از خاک خارج شود چنانچه ذرات خاک و مسلیوم به کلاهک چسبیده باشد با یک کاتر تیز کلاهک را تمیز می نمایند. یک روش دیگر برای برداشت این است که کلاهک های رسیده را با یک کاتر تیز و استریل از سطح خاک بریده و جمع آوری می کنند * سپس به کمک کاتر بقایای گوشتی کلاهک (ساقه) که در خاک باقی مانده است را از خاک خارج می کنند.(چون باعث کپک می شود)چاله های ایجاد شده در سطح بستر نیز دوباره با خاک پوششی استریل پر می شود پس از هر برداشت باید تمامی اندام های گوشتی قارچ یا اندام های باردهی که از بین رفته اند را از سطح بستر جمع آوری می کنیم

میزان محصول با کیفیت کمپوست و نحوه مدیریت سالن های تولید پرورش قارچ رابطه مستقیم دارد.در کشورهای غربی که تکنولوژی پیشرفته در اختیار دارند میزان متوسط محصول بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم در مترمربع می باشد. در کشور ما میزان برداشت بسیار متغیر است به حدود ۶ تا ۲۰ کیلوگرم در مترمربع می رسد.از ۱ تُن کاه خشک می توان حدود ۵/۲ تن کمپوست تهیه کرد که این مقدار کمپوست می تواند به طور متوسط ۴۵۰ کیلوگرم قارچ برداشت کند.

۱۳۵ کیلوگرم برداشت نامناسب است. معمولاً بیشترین محصول در چین های اول و دوم برداشت می شود و کاهش محصول در هر دو چین نسبت به چین قبل مشاهده می شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.