اسفند, ۱۳۹۴

 

دانلود کتاب تغذیه گیاهان زراعی

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد


دانلود کتاب مدل‌سازی، برنامه‌ریزی و خط مشی تغییرات آب و هوایی برای کشاورزان

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد


دانلود کتاب پرورش محصولات غذایی

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد


دانلود کتاب علف های هرز چغندرقند


دانلود کتاب آفات چغندرقند