فروردین, ۱۳۹۵

 

دانلود پاورپوینت اسید سالسیلیک

سالیسیلیک_اسید.ppt


دانلود پاورپوینت هورمون های گیاهی

هورمون_های_گیاهی.ppt


دانلود پاورپوینت تغذیه برگی

  taghzie_bargi.pdf


دانلود پاورپوینت کاکتوس ها

Cactus.ppt


دانلود کتاب بیماری های گردو

juglans_dis.pdf