شهریور, ۱۳۹۶

 

سمینار ارشد مدیریت علف های هرز مقاوم با راهبرد بررسی شایستگی

                    این فایل به صورت ورد و در ۲۳ صفحه نگارش شده است و دارای منبع نیز می باشد. مقدمه مقاومت به علف‌کش‌ها در علف‌های هرز به یک تهدید متداول در کشاورزی تبدیل شده است و امنیت غذای جهانی را به خطر انداخته است. در سال ۱۹۵۶ هارپر برای اولین بار مقاومت به علف‏کش‏ها را پیش بینی کرد (Harper, 1956). در یک دوره ۵ ساله یعنی از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ ، ۱۲ درصد از مقالات چاپ شده در Weed Research مربوطبیشتر بخوانید


کتاب راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه ذرت


کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه چغندرقند


کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کلزا


کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه جو