گروه کشاورزی نوین

 

دانلود کتاب مدیریت تغذیه و حاصلخیزی خاک در کشاورزی ارگانیک

برای دریافت اینجا کلیک کنید


دانلود نرم افزار اندروید برنامه ریزی آبیاری درختان میوه هسته دار

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


دانلود نرم افزار اندروید برنامه ریزی باغات انگور

برای دریافت اینجا کلیک کنید


کتاب راهنمای تولید پسته

دانلود کتاب


تاثیر فناوری اطلاعات بر کشاورزی

دانلود کتاب