۲۳ مرداد ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت ۵۰ هکتار

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت ۱۰۰ هکتار

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت ۲۰۰ هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت ۵۰ هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت ۱۰۰ هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت ۲۰۰ هکتار

طرح توجیهی پرورش برهپرواری به ظرفیت ۷۵۰ راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت ۴۲۰۰۰۰ قطعه

طرح توجیهی پرواربندی گاو و گوساله گوشتی به ظرفیت ۱۰۰ راس

طرح توجیهی پرواربندی گاو و گوساله گوشتی به ظرفیت ۱۵۰ راس:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت گیاهان زراعی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ | ۳ دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.