۱۰ خرداد ۱۳۹۲
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

موضوعاتی که در این فایل مورد برسی قرار می یگرد عبارتند از:

مقدمه

مقایسه گیاهان زراعی وعلفهای هرز

گل دهی و زمان آغازین گل

تغییرات اقلیم و خشکی و کمبود مواد غذایی

تأثیر تغییرات اقلیم کره زمین بر مدیریت کنترل علف های هرز

واکنش های بوم نظام های گیاهان زراعی به تغییر اقلیم

( مدل ذخیره متابولیکی گیاه و حیوان )

اثرات تغییرات اقلیم بر کنترل زیستی آفات

تجزیه و تحلیل دوام گونه ها در شبکه های غذایی

نتیجه گیری:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت علف و علف کش ها

تاریخ انتشار : جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.