۱۷ تیر ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

آنچه در این فایل می خوانید به شرح زیر می باشد

(همراه با تصاویر واضح و گویا در ارتباط با هر بخش) :

سفیدک سطحی مو                             Uncinula necator

سفیدک داخلی مو                              Plasmopara viticola

لکه زیتونی یا لکه سیاه مو                   Asporisporium vitphylum

آنتراگنوز مو                                        Elsina ampelina

پوسیدگی خاکستری مو                     Botrytis cinerea

بیماری های ویروسی

ویروس بادبزنی مو                          GFLV Gravevine fan leaf virus

بیماری های باکتریایی انگور

سرطان مو                                    Agrobactereum tumefaciens

نماتد

عوامل بیماری زای غیر زنده
دانلود بیماری های انگور  (مو):: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت بیماری ها و آفات کشاورزی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.