۴ فروردین ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این مجموعه به صورت word و در ۵۰ صفحه نگارش شده است و شامل موضوعات زیر می باشد.

مقدمه

گیاه لوبیا قرمز 

گیاهشناسی لوبیا قرمز 

ترکیبات لوبیا قرمز 

عوامل محیطی 

موارد مصرف 

دامنه انتشار

روش کاشت 

برداشت محصول 

تاثیر شوری بر گیاه 

تاثیر شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی 

اثر شوری بر فرآیند رشد گیاه 

اثر شوری بر فرآیند فتوسنتز 

اثر شوری بر پتانسیل اسمزی 

اثر شوری بر روابط یونی گیاه 

تاثیر شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد 

مکانیسم‌های مقاومت به شوری در گیاه 

تاثیر اصلاحی کلسیم بر رشد گیاه در شرایط شوری 

تاثیراصلاحی پتاسیم بر رشد گیاه در شرایط تنش شوری 

فهرست منابع


تذکر (۱): هزینه لازم برای دریافت لینک دانلود سمینار : ۳۰۰۰ تومان

تذکر(۲): اعضاء لینک دانلود  را در صندوق ایمیل خود دریافت می کنند.

تذکر(۳): حتما ایمیل خود را درست وارد نمائید(بدون www)، چون  لینک  دانلود به صورت آنلاین به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

تذکر(۴): برای پرداخت هزینه و دریافت آنلاین لینک دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید.:: موضوعات مرتبط : دانلود مجموعه سمینارهای کارشناسی ارشد
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۴ فروردین ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این سمینار به صورت word و در ۵۰ صفحه نگارش شده است و شامل موضوعات زیر می باشد:

واکنش گیاهان به کودهای ارگانیک و غیر ارگانیک

تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر روی جذب عناصر غذایی در گیاهان

تأثیر کودهای آلی بر روی خواص فیزیکی خاک

تأثیر کودهای آلی بر روی محتوای عناصر غذایی خاک

فسفر و میکروارگانیسم‌های حل کننده فسفر

‌توانایی انحلال فسفات‌های نامحلول معدنی

‌توانایی انحلال فسفات‌های نامحلول آلی

تاثیر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر روی خاک و گیاه

واکنش گیاهان در برابر کم آبیاری

تأثیر کم آبیاری و تنش خشکی بر روی غلظت و میزان جذب عناصر غذایی در گیاهان

Spad  و کاربرد آن در تخمین محتوای کلروفیل گیاه

  تأثیر آبیاری و کود دهی بر روی کارائی مصرف آب

منابع

 اطلاعات بیشتر (فونت B zar و ۱۴ و فاصله بین خط ها ۱٫۱۵ می باشد)


تذکر (۱): هزینه لازم برای دریافت لینک دانلود سمینار : ۳۰۰۰ تومان

تذکر(۲): اعضاء لینک دانلود  را در صندوق ایمیل خود دریافت می کنند.

تذکر(۳): حتما ایمیل خود را درست وارد نمائید(بدون www)، چون  لینک  دانلود به صورت آنلاین به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

تذکر(۴): برای پرداخت هزینه و دریافت آنلاین لینک دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید:: موضوعات مرتبط : دانلود مجموعه سمینارهای کارشناسی ارشد
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳ فروردین ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : جمعه, ۱ شهریور ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این سمینار به صورت پاورپوینت و در ۴۰ اسلاید تهیه شده است و شامل موضوعات زیر می باشد:

تعدادی اسلاید به عنوان نمونه در پایین آورده شده است:

مقدمه

مدیریت اکولوژیکی  پیشنهاد می دهد که چگونه می توان 

قابلیت رقابتی علف های هرز را می توان به طریق زیر تحت کنترل و مدیریت درآورد 

فروش و استفاده از سموم علف کشی

دلیل گسترش استفاده از علف کش ها

انواع مدیریت های اکولوژیکی

۱- مدیریت شخم

۲- مدیریت تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز

۳- مدیریت در تناوب زراعی و تناوب محصول

۴- مدیریت در انتخاب صحیح نوع کشت

۵- مدیریت در استفاده از خواص آللوپاتی

 مدیریت در رقابت بین گیاهان زراعی و علف هرز

۶– رقابت بر سر نور بستگی دارد به 

-B رقابت بر سر آب

C– رقابت بر سر مواد غذایی

۷-  مدیریت بذر

۸- مدیریت در کودهای حیوانی

۹-  مدیریت در تراکم گیاهی

۱۰-  مدیریت در زراعت مخلوط

۱۱-  مدیریت در استفاده از دام در کنترل علف های هرز

۱۲-  مدیریت در استفاده از آتش  

نتیجه 

منابع

                 [divider]

تذکر (۱): هزینه لازم برای دریافت لینک دانلود این سمینار: ۱۰۰۰ تومان

تذکر(۲): اعضای لینک دانلود سمینار را در صندوق ایمیل خود دریافت می کنند.

تذکر(۳): حتما ایمیل خود را درست وارد نمائید، چون لینک دانلود به صورت آنلاین به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

تذکر(۴):برای پرداخت هزینه و دریافت آنلاین لینک دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید.

:: موضوعات مرتبط : دانلود مجموعه سمینارهای کارشناسی ارشد
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
 
   
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.