۱۲ آذر ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

دانلود فیلم گلخانه ها

حجم فیلم: ۲۵ مگابایت

مدت زمان: ۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه

 

دانلود فیلم انتقال و کشت نشاء به گلخانه

حجم فیلم: ۹ مگابایت

مدت زمان:۱۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه

دانلود فیلم کاهش مصرف سوخت در گلخانه

حجم فیلم:۹۸ مگابایت

مدت زمان:۱۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

دانلود فیلم بزرگترین و تکنولوژیک ترین گلخانه گوجه، فلفل و … در انگلستان

حجم فیلم:۲۰ مگابایت

مدت زمان: ۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

 

دانلود فیلم دوم

حجم فیلم:۹۸ مگابایت

دانلود فیلم سوم

حجم فیلم: ۹۳ مکابایت

دانلود فیلم چهارم

حجم فیلم: ۱۱۰ مگابایت

دانلود فیلم پنجم

حجم فیلم: ۷۲ مگابایت

دانلود فیلم ششم

حجم فیلم:۹۳ مگابایت

دانلود فیلم هفتم

حجم فیلم: ۸۵ مگابایت

 

 

دانلود فیلم هشتم

حجم فیلم: ۶ مگابایت:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۵ دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.