۲۲ بهمن ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

 

حجم فیلم: ۲۹۲ مگابایت

مدت زمان فیلم :۲۳ دقیقه

منبع : راسخون:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

حجم فیلم :۶۸۰ مگابایت

مدت زمان فیلم : ۶۷ دقیقه:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

 

دانلود فیلم دوم

حجم فیلم:۹۸ مگابایت

دانلود فیلم سوم

حجم فیلم: ۹۳ مکابایت

دانلود فیلم چهارم

حجم فیلم: ۱۱۰ مگابایت

دانلود فیلم پنجم

حجم فیلم: ۷۲ مگابایت

دانلود فیلم ششم

حجم فیلم:۹۳ مگابایت

دانلود فیلم هفتم

حجم فیلم: ۸۵ مگابایت

 

 

دانلود فیلم هشتم

حجم فیلم: ۶ مگابایت:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۵ دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.