۱۰ مرداد ۱۳۹۲
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این فایل شما موضوعات زیر می باشد:

مقدمه

خصوصیات گیاهی

مراحل نمو

سازگاری

ارقام کنجد

روش کاشت کنجد

کاشت

ضد عفونی بذور

تناوب زراعی

کودهای شیمیایی مورد استفاده

علف های هرز

آفات و بیماری ها

برداشت

موارد استفاده از کنجد

پیام ترویجی ومنابع:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های متفرقه
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این فایل شما ۲ بخش می باشد

بخش اول که در بیش از ۱۶۰ صفحه نگارش شده است به بررسی مسائل و موضوعات سرما زدگی است

بخش دوم که در بیش از ۴۰ صفحه می باشد شامل تصویر ناشی از خسارت تنش سرما بر گیاهان زراعی وباغی است.

موضوعات مورد بررسی در بخش اول عبارت است از:

مقدمه

انواع سرمازدگی ویخبندان

علائم سرمای تشعشعی

مقادیر دمای بحرانی برای تعدادی از گیاهان زراعی و باغی

روش های مقابله با خسارت های ناشی از سرما و یخبندان

روش های غیر فعال یا Passive موثر در سرما

مهمترین روش های حفاظتی کوتاه مدت

کنترل سرمای بهاره توسط بخاری های پلار باغی

مواد شیمیایی در بتاخیر انداختن گلدهی

و سایر موارد…:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های مفید و کاربردی
تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
 
   
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.