۲۲ فروردین ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

معرفی کتابکتاب “قطعه زمین کوچک، برداشت بزرگ” برای باغبان‌های شهری و برون شهری با قطعات زمین کوچک؛ طراحی شده است. این کتاب از آنچه که اکثریت مردم دارند؛ یعنی بخش کوچکی از حیاط یا باغ که برای آنها بسیار باارزش است، تجلیل می‌کند.
کتاب پیش رو با برنامه‌ریزان محصول در یک نگاه و تکنیک‌های باغبانی گام‌به‌گام مانند آماده‌سازی خاک، کاشت، آبیاری، تغذیه و رشد تحت پوشش، همچنین دستورالعمل‌ها و جداولی که زمان کاشت و زمان برداشت را نشان می‌دهند؛ تکنیک‌های معتبر پرورش سبزیجات را برای باغبانان با فضای کوچک، به ارمغان می‌آورد.:: موضوعات مرتبط : دانلود کتاب های کشاورزی
تاریخ انتشار : جمعه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.