۲۴ خرداد ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

کشاورزی نوین

 

 

فیلم های کشاورزی

فیلم کشاورزی:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

دانلود فیلم کشت مکانیزه برنج

 

 

دانلود فیلم کشت مکانیزه برنج

دانلود فیلم کشت مکانیزه برنج:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

دانلود فیلم سیاهک معمولی ذرت

 

 

 
دانلود رایگان فیلم کشاورزی سیاهک ذرت
کشاورزی نوین:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

 

منبع : راسخون:: موضوعات مرتبط : دانلود فیلم های آموزشی کشاورزی
تاریخ انتشار : جمعه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
 
   
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.