۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

کشاورزان و باغداران دراکثرمناطق کم آب کشور بمنظوراستفاده بهینه از آب̨ ازسیستم آبیاری تحت فشاراستفاده می کنند ازطرفی سختی بالای آّب آبیاری ومحتوای بالای بی کربنات کلسیم و منیزیم موجب تشکیل رسوب و ایجادگرفتگی درلوله هاو خصوصادرنازلها وقطره چکانها می شود که مسیرعبورآب از آنها را مسدود می کند و همچنین برگهای گیاهانی که باپاشش آّب آبیاری می شود پوشیده از رسوب شده و کندی تنفس و کاهش رشدگیاه را باعث می شود.

ازطرف دیگرنمکهای موجود درخاک و آب در اثر پدیده مویینگی درسطح خاک جمع شده و معضل شوره زایی وسفت شدن خاک راموجب می شود.تجمع نمک علاوه برسطح خاک دراطراف ریشه هانیزتشکیل می شودکه موجب کاهش رشدگیاه وپیری زودرس آن می گردد.

دانلود پاورپوینت در لینک زیر:

رسوب زدایی در کشاورزی:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های مفید و کاربردی
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.