۶ خرداد ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

دانلود کتاب کشاورزی توسعه باغات

این کتاب شامل موضوعات زیر می باشد :

مقدمه

بازدید اولیه از محل احداث باغ و تهیه زمین

نمونه برداری از خاک و آب

آماده سازی زمین

تهیه نقشه و پیاده کردن آن

چاله کنی

ترکیب کودی و پر کردن چاله

تهیه نهال

هرس ریشه و پرالیناز

کاشت نهال و سربرداری

نصب قیم

ترتیب شاخه های اصلی

مراقبت از باغ جوان

اصلاح ساختار بستر باغ

اصلاح، هرس و تربیت درخت

کنترل علف های هرز و بیماری ها و آفات

پوشش تنه درختان

بیمه کردن محصولات باغی

حذف درختان آلوده، خشک شده، نامطلوب و مسن

تعدیل تراکم

احداث واحد کمپوست

اجرای عمل تغذیه درختان براساس چلکود

کنترل علف های هرز، آفات و بیماری های درختان از طریق بیل کاری

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

[divider]

برای دریافت اینجا کلیک کنید:: موضوعات مرتبط : دانلود کتاب های کشاورزی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.