۱۳ خرداد ۱۳۹۴
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

آب یک منبع با ارزش و کمیاب برای تولیدات کشاورزی است و از آنجاییکه هدف کشاورزی ارگانیک حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی است، بهینه ترین روش ها برای استفاده صحیح از آب، مسئله مهمی در این حیطه است. در حالی که استفاده از آبیاری باعث بهبود زندگی و افزایش درآمد کشاورزان می شود اما اثرات منفی بالقوه ای در کشاورزی تحت سیستم آبیاری وجود دارد که در زیر به برخی از‌ آنها اشاره شده است:

 • ۱٫ آبیاری زیاد در مناطق خشک و یا نیمه خشک باعث شوری خاک می شود که بدترین حالت آن تبدیل شدن خاک به خاک نامناسب برای کشاورزی است.
 • ۲٫ آبیاری شدید (بیش از حد) باعث آبشویی مواد غذایی خاک و فرسایش آن می گردد.
 • ۳٫ آبیاری بصورت بارانی یا غرقابی باعث صدمه به خاک سطحی می شود. بافت نرم خاک تخریب می شود و ذرات خاک به یکدیگر می چسبند و در نتیجه باعث ایجاد کلوخه های سفت می گردند. این امر به نوبه خود باعث کاهش میزان تهویه خاک و آسیب به ارگانیسم های خاک می شود.
 • ۴٫ آبیاری نامناسب باعث ایجاد تنش در محصولات شده و آنها را به بیماریها و آفات حساس می کند.
 • ۵٫ اغلب محصولات مناطق خشک به غرقابی شدن حساس هستند حتی اگر زمان آن کوتاه باشد.
 • ۶٫ آبیاری در طول ساعت گرم روز باعث ایجاد شوک در گیاهان می شود.
 • ۷٫ سیمانی نبودن جدار کانال های آبرسانی، باعث جذب آن توسط خاک بخشهای غیر کشت و هدر رفتن آن می شود.

انتخاب نوع محصول

fruit_vegetables
انتخاب محصول و روش کشت مناسب بهترین عامل تعیین کننده لزوم استفاده از آبیاری است. توجه به این نکات می تواند در انتخاب محصول راهگشا باشد:

 • ۱٫ نه تنها هر گیاه به میزان آب متفاوتی احتیاج دارد، که گونه های مختلف از یک محصول نیز به مقدار آب یکسان احتیاج ندارند، همچنین زمان آبیاری آنها نیز مشابه نیست.
 • ۲٫ بعضی از گیاهان به خشکی بسیار مقاومند اما بعضی از آنها بسیار حساس هستند.
 • ۳٫ گیاهانی با ریشه عمیق می توانند آب را از اعماق لایه های مختلف خاک مورد استفاده قرار دهند بنابراین در خشکی های موقتی حساسیت کمتری دارند.

امروزه به کمک آبیاری بیشتر محصولات می توانند در خارج از مناطق اقلیم کشاورزی خود رشد کنند. با این روش زمین هایی که بدون آبیاری قادر به کشت نیستند زیر کشت می روند و حتی گیاهان حساسدر این مناطق با حداقل فشار آفت و بیماریها سازگار می شوند.

سیستم آبیاری قطره ای

water_in_organic_farming

سیستم های آبیاری با بازده بالا و پایین و همچنین اثرات کم و بیش منفی وجود دارد.
در مواردی که آبیاری لازمست، کشاورزان ارگانیک باید یک سیستم مناسب را انتخاب کنند که باعث سوء استفاده از منابع آبی، ‌صدمه به خاک نشود و اثر منفی بر سلامت گیاهان نداشته باشد.
یکی از روش‌های پیشنهادی، سیستم آبیاری قطره ای است. آب مستقیماً از تانکر مرکزی به طور مستقیم به لوله های نازک منفذدار منتقل شده و از آنجا در بین تک تک گیاهان توزیع می شود.
این کار بطور متناوب انجام می گیرد اما سرعت جریان آب بسیار آرام بوده بنابراین زمان کافی برای نفوذ آب در منطقه ریشه محصول وجود دارد. در این روش آب کمتری هدر می رود همچنین اثر منفی بر خاک ندارد.
از آنجاییکه تاسیس سیستم آبیاری قطره ای بسیار گران است، بعضی از کشاورزان با استفاده از مواد محلی سیستم آبیاری قطره ای با قیمت کمتری ایجاد کرده اند.

در کل سیستم آبیاری انتخابی کشاورزان باید بازده بالا همراه با بهبود بافت خاک و نگهداری آب در خاک را به همراه داشته باشد.

برداشت آب در کشاورزی ارگانیک
نخستین ایده در کشاورزی رایج غلبه بر کمبود آب بوسیله احداث لوازم آبیاری است ولی کشاورزان ارگانیک می دانند که در درجه اول بازگرداندن آب و نفوذ پذیری آب در خاک مهم است و لذا به نکات زیر توجه می کنند:

* اهمیت استفاده پایدار از آب بعنوان یک منبع کمیاب و با ارزش
* احتیاج به نگهداری رطوبت در خاک
* تصحیح روشهای برداشت و ذخیره آب
* درک پتانسیل و اهمیت آبیاری در کشاورزی ارگانیک

چگونگی حفظ آب درون خاک در کشاورزی ارگانیک

irrigation
در طول دوره خشکی، بعضی از خاکها بیشتر و بعضی کمتر در موقعیتی هستند که آب مورد نیاز محصولات را تامین کنند.

قابلیت خاک در نگهداری آب به ترکیب خاک و همچنین وجود مواد ارگانیک در خاک وابستگی شدیدی دارد.

 • · خاکهایی که غنی از رس هستند می توانند تا ۳ برابر ظرفیت خود آب را ذخیره کنند که البته نسبت به خاکهای شنی بیشتر است.
 • · مواد ارگانیک خاک بعنوان منبعی برای ذخیره آب همانند یک اسفنج عمل می کنند. بنابراین خاکهای غنی از مواد ارگانیک رطوبت خود را در مدت زمان طولانی تری حفظ می کنند. و به منظور افزایش مواد ارگانیک استفاده از کودهای ارگانیک، کمپوست، مالچ و کود سبز لازم است.
 • · یک لایه نازک مالچ به طور چشمگیری باعث کاهش تبخیر از سطح خاک می شود این لایه خاک را از اشعه مستقیم آفتاب حفظ کرده همچنین از گرم شدن زیادی خاک جلوگیری می کند.
 • · ایجاد شکاف های نازک در سطح خاک خشک به کاهش خشکی آب در لایه های زیرین کمک می کند.

با تمام این روشها، باز هم بایستی ازعان نمود که بهترین راه حفظ آب در خاک، تقبل هزینه آبیاری است. با این وجود با کمک روشهای ذکر شده می توان بهترین استفاده را از کمترین منابع برد و علاوه بر حفظ رطوبت خاک، آب کمتری را مورد استفاده قرار داد.

یک نکته قابل توجه این است که، معمولاً کود سبز یا محصولات پوششی همیشه راه مناسبی برای کاهش تبخیر از سطح خاک نیستند. با وجودیکه پوشش گیاهی باعث ایجاد سایه و همچنین کاهش نور مستقیم خورشید به سطح خاک می شود، اما آب را از سطح برگ‌هایشان همانند سطح خاک و حتی بیشتر از آن تبخیر می کنند.

همچنین هنگامی که رطوبت خاک کاهش می یابد گیاهان برای دست یابی به آب با محصول اصلی رقابت می کنند. بنابراین باید آنها را کند و به صورت مالچ از آنها استفاده کرد.
افزایش نفوذپذیری آب

organic
در هنگام بارندگی های شدید فقط میزان کمی از آب به داخل خاک نفوذ می کند بقیه قسمتهای آن بصورت روان آب از بین می رود. و در نتیجه از دسترس محصول خارج می شود. به منظور دست یابی هر چه بیشتر خاک به آب باران نیاز به نفوذپذیری آب باران الزامی می باشد.

بهترین راه به منظور دست یابی به نفوذپذیری بهتر آب حفظ خاک سطحی بصورت بافت مناسب خاک که شامل خلل  و فرج زیادی که توسط کرم خاکی ایجاد می شود، می باشد. کاربرد مالچ و گیاهان پوششی برای ایجاد بافت مطلوب خاک سطحی مناسب هستند.
آنها به کاهش سرعت جریان آب کمک کرده و در نتیجه زمان بیشتری به نفوذ آب اختصاص می یابد. در سراشیبی ها نفوذ آب باران می تواند بوسیله حفر شیارها به موازات خطوط هم تراز افزایش یابد . روان آب در داخل شیارها به دام می افتد و عمل نفوذ آب به داخل خاک به آرامی انجام می گیرد.
پشته های نیمه گرد برای مثال در اطراف محصولات درختی اثر مشابهی دارند. آنها آبهای جاری را جمع آوری نموده و سپس آن را به سراشیبی هدایت می کنند در نتیجه نفوذ آب به داخل منطقه ریشه محصولات افزایش می یابد. در مزارع مسطح از پوسته گیاهان می توان استفاده کرد.

تخریب هنگام روان آب


در نواحی با بارندگی سنگین باید توجه داشت که روان آب به شکل گیری خندق (آبراهه) شدیدی منجر خواهد شد و در نتیجه تخریب ساختارهای هم تراز را در سراشیبی ها به همراه خواهد داشت.

ذخیره آب

29rain600
شاید بتوان آب اضافی فصول بارانی را برای فصول خشک ذخیره کرد. راههای متعددی برای ذخیره سازی آب باران جهت آبیاری وجود دارد که اغلب نیاز به هزینه و کارگر زیادی دارند. لذا برای تصمیم گیری در امر ساختن و یا نساختن لوازم ذخیره آب باید به این مساله توجه داشت که فواید آن بیشتر از هزینه های ساخت باشد. از جمله این روشها می توان به ذخیره آب در حوضچه ها اشاره نمود. البته در این روش آب از طریق نشست و یا تبخیر به هدر می رود. ساخت تانکرهای آب می تواند از فرایند تبخیر و نشست آب جلوگیری کند اما این نیز به لوازم مناسب احتیاج دارد. ایجاد آب انبار نیز روشی برای ذخیره آب و استفاده از آن در زمان مناسب است.

منابع:

http://organic-agriculture.persianblog.ir/1385/12/

http://zeraate85.blogfa.com/post-27.aspx

http://organic-agriculture.persianblog.ir/1385/11/:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های مفید و کاربردی
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

کاشت برخی از گیاهان با همدیگر، فاصله بندی صحیح و روش های طبیعی کنترل بیماری و آفت می تواند تولید سالم بدون نیاز به مواد شیمیایی را تضمین کند. برخی از گیاهان یکسری خصوصیات طبیعی دارند که وقتی در کنار دیگر گیاهان کاشته شوند، به آن گیاهان کمک می کنند تا رشد کنند و آفات را دور نگه دارند. استفاده از این خصوصیات طبیعی، راهی برای افزایش تولید در باغ و قراردادن گیاهان بیشتر در یک فضای کوچکتر است.

کاشت گیاهان همراه احتمالا از زمانی آغاز شده است که باغبان اولیه متوجه شده بودند که برخی از گیاهان زمانی که در کنار برخی از گیاهان دیگر کاشته می شدند به بهترین حالت از رشد خود می رسند. برای برخی از این افسانه ها و روایات قومی پشتوانه ای علمی نیز وجود دارد، اما بسیاری هم معتقدند که کاشت گیاهان همراه عمدتا ثابت نشده است. البته، باغبانان همیشه می توانند این ایده ها را عملا امتحان کنند و کارایی آن را محک بزنند.

تحقیقات نشان می دهد که کاشت گیاهان همراه در فرهنگ اقوام بومی در واقع به طور طبیعی رخ می داده است. ترکیبات موجود در گیاهان به عنوان مواد دافع آفات یا جذب شکارچیان آفات عمل می کنند. گیاهان همراه برای گمراه کردن و یا دفع آفات گیاهی و یا برای تشویق رشد سایر گیاهان و به عنوان یک تله برای آفات و انگل ها عمل می کنند و مورد استفاده قرار می گرفته اند. گیاهان همراه به منظور ارائه مواد غذایی و یا احتمالا یک خانه جذاب یا زیستگاه برای حشرات مفید – نیز ممکن می تواند به عنوان “پرستار محصول” مورد استفاده قرار گیرد و ایفای نقش نماید. این گیاهان همچنین قادر به تولید بوهایی هستند که آفات را گیج و گمراه کند و از حضور آنها جلوگیری نماید و یا بوی تولیدی آنها به گونه ای باشد که یک محصول در حال رشد گیاهی را از دید آفات پنهان و مخفی سازد. در ادامه دربارۀ برخی از این گیاهان همراه محبوب و موثر اطلاعاتی ارائه شده است که مطالعه آنها خالی از لطف نخواهد بود:

ریحان: اگر با گوجه فرنگی کاشته شد، تولید و طعم را بهبود می بخشد. ریحان برای فلفل ها نیز خوب است و گفته شده است که پشه ها را دفع می کند. همچنین می توان ریحان را در سراسر باغ برای رایحه و خواص سودمندش کاشت.

گاو زبان: یک همراه عالی برای گوجه فرنگی و کلم است زیرا هم کرم شاخدار گوجه فرنگی و هم شاپرک کلم را دفع می کند. همچنین به گیاه توت فرنگی نیز کمک می کند و در واقع برای هر چیزی در باغ سودمند است. آن را در سراسر باغتان بکارید.

بابونه: یک همراه عالی برای کلم، خیار، پیاز و تمام خانواده کلم است. طعم آنها را بهبود می بخشد و یک گیاه عالی است زیرا حشرات مفید را جذب می کند و گل های زیبا و ظریفی دارد.

شوید: نیز اگر با کلم، خیار، کاهو و غیره کاشته شود، عالی می شود زیرا طعم را بهبود می بخشد و به دفع آفات کمک می کند و همچنین در تهیه ترشی خانگی می توانید آنرا بکار ببرید! شوید می تواند خیلی بزرگ شود، بنابراین آن را در وسط بستر خیار بکارید. شوید را با گوجه فرنگی نکارید!

علف گربه (گل نپتون catnip): یک گیاه عالی دیگر برای کاشتن و در دسترس داشتن است. آن را نزدیک کدو و خیار بکارید، زیرا شته ها و حشرات کدو را دفع خواهد کرد. برگهای خشک شده آن می تواند بصورت چای به آرام کردن معده کمک کند و همچنین اسپری آن بر روی بسیاری از گیاهان، قدرت کنترل آفات آن را دو برابر می کند.

تربچه: می تواند در سراسر باغ و در زیر گیاهانی مانند خیار کاشته شود تا سوسک های خیار را دور کند.

گل همیشه بهار: اگر در سراسر باغ کاشته شود، به جلوگیری از کرم های حلقوی کمک می کند و آفات را دور می کند. آنها تمام تابستان تا زمانی که شما گل های مرده را بچینید، گل خواهند داد.

گل های لادن: نیز گل های همراه عالی برای گوجه فرنگی، خیار، کلم و گیاهان دیگر هستند. این گل ها خوردنی هستند و می توانند در سالاد ریخته شوند. آنها برای طالبی و کدو نیز مفید هستند.

پیاز: را می توان آزادانه در سراسر باغ کاشت که به دور نگه داشتن آفات از کلم، بروکلی، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل، خیار و دیگر گیاهان کمک می کند. کشت مخلوطی از این گیاهان می تواند آفات باغ را به میزان زیادی کاهش دهد.

گل های آفتابگردان: همراهان عالی و زیبا در سراسر باغ هستند. آنها را در کنار خیار، لوبیا و گیاهان رونده بکارید تا یک داربست فراهم کنند. آنها مقاوم و بادوام اند و یک تله عالی برای شته ها و دیگر آفات هستند. آنها معمولا خودشان دانه های زیادی را برای استفاده در سال آینده فراهم می کنند.

اما اگر شما از قبل گیاهان خود را کاشته اید و با آفات مشکل دارید،

برخی راه حل های طبیعی دیگر می تواند مفید باشد:

چای یا محلولی از پودر کتانجک (نوعی جلبک بزرگ kelp) به دور کردن سوسک های ژاپنی و شته ها کمک می کند و همچنین مواد مغذی برای گیاهان را فراهم می کند. آنرا یکبار در هفته یا بیشتر، قبل و در مدت زمان های آلودگی به حشرات بر روی گیاه اسپری نمائید.

اسپری سیر و فلفل قرمز تند (دستور تهیه آنرا در قسمت پایین ببینید) بسیاری از حشرات باغ و آفات را دور می کند. این روش احتمالا ارزان ترین گزینه برای تهیه در خانه است و زمانی که آن را اسپری می کنید نیز برایتان مضر نیست. یکبار در هفته یا بیشتر برای چندین هفته قبل و در مدت زمان های آلودگی بکار ببرید.

چای بادرنجبویه حشرات کدو و شته ها را دفع می کند. ۲ بار در هفته یا در صورت نیاز بیشتر، آنرا اسپری کنید.

محلولی از چند قاشق چای خوری جوش شیرین حل شده در آب می تواند به جلوگیری و درمان قارچ ها و کپک پودری شکل بر روی گیاهان کمک کند. در صورت نیاز بعنوان یک ماده جلوگیری کننده و درمان جدی آن را استفاده نمائید.

پودر خاک دیاتومه یک ماده جلوگیری کننده و از بین برنده همه کاره برای هر نوع آفت حشره است، چون یکسره می کشد، بنابراین باید با دقت استفاده شود. معمولا فقط زمانی که لارو (کرمینه) هر حشره ای بر روی گیاهان دیده شود، استفاده می گردد. باید بعد از آبیاری یا بارش باران دوباره زده شود. فقط در صورت نیاز بر روی گیاهان بپاشید.

اسپری گیاه نیم یک گزینه محبوب در دنیا برای کنترل آفات است.

طرز تهیه اسپری باغ فلفل تند

مواد و دستگاه های لازم:

 1. ۲ تا ۴ حبه سیر
 2. حداقل ۴ عدد فلفل قرمز تند
 3. ۲ قاشق غذا خوری روغن نباتی
 4. ۱ قاشق غذا خوری صابون مایع
 5. ۲ تا ۳ فنجان آب داغ
 6. مخلوط کن
 7.  حوله، صافی

طرز تهیه:

 1. سیر، فلفل، روغن، صابون و آب را در مخلوط کن بریزید و با درجه بالا برای چند دقیقه مخلوط نمائید.
 2. مخلوط را در کاسه یا پارچ بریزید و بگذارید یک شب یا برای حداقل ۱۲ ساعت بماند تا تاثیرات سیر و فلفل تشدید گردد.
 3.  آن را توسط حوله، پارچه پنیر یا صافی صاف کنید و در شیشه دهان گشاد نگه دارید.
 4. برای استفاده، حدود ۲ قاشق غذا خوری از آن را در یک بطوری اسپری ۴۵۳ گرمی (یا ۳ قاشق غذا خوری در ۶۸۰ گرم) بریزید و خوب تکان دهید.
 5.  در صورت نیاز آن را مستقیما بر روی گیاهان اسپری کنید… بهتر است دستکش بپوشید!
 6.  می توان آن را هر زمان احتیاج بود برای جلوگیری و کنترل آفات بکار برد.

کود دهی طبیعی

گزینه های طبیعی بسیار خوبی برای کود دهی و حاصلخیز کردن خاک وجود دارند. برنامه ریزی خوب و کاشت گیاهان همراه می تواند به بازدهی خوب منجر شود، اما اگر شما با خاک فقیر باغبانی را آغاز می کنید، برخی از کودها ممکن است مورد نیاز باشد:

چای کتانجک (نوعی جلبک بزرگ KELP) یک اسپری برگ عالی است که وقتی بر روی برگ ها اسپری شود (فقط در زمان های گرم روز اسپری نشود)، گیاهان را تغذیه می کند. پاشیدن پودر کتانجک در اطراف گیاهان نیز می تواند اثر مغذی برای گیاهان داشته باشد.

چای گزنه یکی دیگر از گزینه های مغذی است و اگر شما ضایعات آشپزخانه و برگها را کمپوست می کنید، گزنه خشک شده را می توان برای تکمیل خک و بستر کمپوست افزود.
گل های بومادران را می توان بصورت چای یا مخلوط مایع بکار برد و برای آبیاری گیاهان برای تغذیه بیشتر استفاده کرد. همچنین شما می توانید فقط گل های بومادران را در سراسر باغ بپاشید و گفته شده که آنها اثر دفع کننده آفت نیز دارند.

علف های هرز

بسیاری از علف های هرز، گیاهان بومی ای هستند که طبیعت مادری آنها را برای شکوفایی منطقه شما قرار داده است – برای همین است که از بین بردن آنها بسیار سخت است. یادگیری عشق ورزیدن به علف ها، به معنای گسترش دادن افق های فرهنگیمان است. همچنین بسیاری از به اصطلاح علف ها، خوردنی هستند و یا مصارف پزشکی دارند. برگ های جوان و سبز قاصدک، کاسنی دشتی و دیگر “علف های” معمول، را می توان در سالاد بصورت خام یا بصورت پخته مصرف کرد. ریشه کاسنی دشتی اغلب برای بالا بردن طعم به قهوه اضافه می شود. بسیاری از این علف ها حاوی ویتامین ها و مواد مغذی بسیاری هستند که خوشمزه نیز می باشند.

علف کشهای طبیعی

از آنجایی که در طبیعت همواره درسهای زندگی وجود دارد و وظیفه انسان هم کشف و استفاده از آنهاست بنابراین ابتدا وضعیت وجود آفات و علف های هرز را با عشق و خرد می پذیریم و برای از بین نرفتن این جریان عشق در طبیعت و تداوم آن در وجود ما قبل از بین بردن علف های هرز و هرگونه آفت کشی همواره ابتدا از درون از مادرمان (طبیعت) اجازه بگیریم و همواره با درنظر گرفتن شفقت و نه از روی خشم کلافگی به وجود آمده از حضور آفات و … به عنوان آخرین چاره با کمترین ایجاد درد در آنها با عشق و صبر دست به این کار بزنیم تا این عمل ما کمترین میزان از درد و رنج و نفرت و خشم که خلاف اصول طبیعت است را بر جا بگذارد و هدف نیک ما برای ارتقای کاشت و سازندگی بیشتر طبیعت را به آن القا نماید. در ادامه سعی بر آن شده تا راههایی با کمترین میزان رنجش در زمانهای بحرانی و اجتناب ناپذیر بودن آن ارائه گردد به امیدی که راههای پر شفقتی جایگزین شود:

طرز تهیه اسپری علف کش غیر سمی:

• ۰/۴ کیلوگرم نمک
• یک گالن (۳/۷ لیتر) سرکه سفید
• مایع صابون (۸ قطره)
نمک را در سرکه حل کنید، سپس ۸ قطره مایع صابون به آن اضافه نمائید و محلول حاصل را در بطری اسپری بریزید و روی آن برچسب بزنید که برای موارد دیگری به اشتباه استفاده نشود.

توجه: حتما دقت شود که این محلول دقیقا بر روی علف های هرز اسپری شود و بر روی گیاه اصلی نریزد.

همچنین می توان بر روی علف های هرز روزنامه های مرطوب را همانند شکل ریز چید و روی آن مالچ (خاکپوش) ریخت که این کار از رسیدن اکسیژن به علف های هرز جلوگیری می کند و سبب از بین رفتن آنها می شود.

organic gardening

به طور کلی راه های کنترل آفات بطور طبیعی، ارزان تر از خرید آفت کش ها می باشد و همچنین برای باغتان، خانواده تان و طبیعت و محیط زیست ایمن تر است.

راه های پیشگیری:

ساده ترین راه برای پیشگیری از آسیب حشرات در باغتان، در درجه اول دور کردن آنها از آمدن به باغتان است. داشتن یک باغ سالم بهترین راه دفاع است.

گیاهان ضعیف را بیرون بکشید. آنها ممکن است آلوده به آفات شده باشند و آنها شکارگران را جذب خواهند کرد. گیاه را بیرون بکشید و آن را دور از ناحیه باغتان دفن کنید یا دور بریزید.

خاک ارگانیک و سالم تهیه کنید.شیوه های کمپوست طبیعی، قرار دادن برگ ها یا کاه در اطراف گیاهان (به منظور جلوگیری از دست دادن آب یا یخ زدن ریشه گیاه) و پوشاندن روی خاکتان با کمپوست یا کودهای طبیعی بهترین راه برای رشد دادن گیاهان قوی و استوار است.

اسپری یا خاکپوشی از جلبک. جلبک ها حاوی عناصری از قبیل آهن، روی، باریوم، کلسیم، سولفور و منیزیوم می باشند، که رشد سالم را در گیاهان تقویت می کنند. کود حاوی جلبک بصورت خاکپوش یا اسپری، رشد را تقویت می کند و به گیاه قدرت می دهد تا در برابر بیماری مقاوم باشد. خاکپوش جلبک همچنین کرم ها را دور می کند.

زیستگاه حشرات را به حداقل برسانید. باغتان را از مواد زائد و علف های هرزی که محل های زاد و ولد حشرات هستند، پاک نمائید. از خاکپوش تمیز استفاده نمائید.

گیاهان (محصولات) مختلف را در کنار هم بکارید. آفات و حشرات اغلب ویژه برخی گیاهان هستند. وقتی بطور مخلوط گیاهان را بکارید، آفات کمتر احتمال دارد تا در سراسر یک محصول پخش شوند.


شاخ و برگ گیاهان را خشک نگه دارید.
ابتدای روز آبیاری نمائید، به این ترتیب شاخ و برگها برای بیشتر روز خشک خواهند ماند. شاخ و برگ خیس، حشرات و آسیب قارچی به گیاهانتان را افزایش می دهد. در اینجا (drip-irrigation) می توانید شیوه های آبیاری قطره ای را به ریشه گیاهانتان ببینید، بدون اینکه شاخ و برگ ها خیس شوند.

ضد عفونی نمائید. اگر شما با گیاهان آلوده کار می کنید، قبل از رفتن به نواحی دیگر باغ، ابزارتان را تمیز نمائید. این کار، سرعت شیوع حشرات مهاجم را کاهش خواهد داد.

حشرات سودمند برای باغتان:

حشرات سودمند، حشراتی هستند که می توانند به باغتان جذب شوند، که حشرات آسیب رسان یا لارو آنها را شکار می کنند. گونه های مختلف بسیاری برای مشکلات خاص وجود دارند:

• زنبورهای پارازیتویید و چالکیدها Brachonids,Chalcids and Ichneumon Wasps
این حشرات سودمند کوچک، کرم های برگ خور را از بین می برند. شما می توانید با کاشتن هویج، کرفس، جعفری، زیره سیاه و گل هویج وحشی، همگی از خانواده تیره چتریان، آنها را به باغتان جذب کنید. این گیاهان به سادگی رشد می کنند و برخی از آنها را باید اجازه بدهید تا گل بدهند. زیرا این گل آنهاست که حشرات را جذب می کند.

• کفشدوزک
این حشرات، شته ها، کنه، مگس سفید و حشرات پولک دار را مصرف می کنند. با کاشتن اعضای خانواده گل آفتابگردان، کاسنی بری یا بومادران می توانید آنها را به باغتان جذب نمائید.

• حشرات شکاری مانند شیر مورچه و شته خوار
اینگونه حشرات مصرف کنندگان مشتاق شته ها هستند و لارو آنها (نوزاد حشرات) شته ها و دیگر انواع حشرات آفت را می خورند. آنها به گل های تیره کاسنی، از قبیل بومادران، گل مینا، گل ژاپنی جذب می شوند.

• زنبور (Hover fly)
این نوع زنبورها مصرف کنندگان مشتاق شته ها هستند و لارو این حشرات شته ها و دیگر حشرات آفت را می خورند. آنها نیز جذب گل های تیره کاسنی می شوند، مانند بومادران، گل مینا، گل ژاپنی.

• آخوندک
این حشرات بزرگ اشتهای زیادی برای اکثر آفات باغ دارند. تخم های آخوندک در باغ قرار داده می شود که آنها بعد از از تخم بیرون آمدن، سریع رشد می کنند و بزرگ می شوند.

• نماتدها
در برابر لارو بیدها (cutworms) موثر است. cutworm نوعی آفت متداول است که جوانه های گیاه را قبل از اینکه بتوانند رشد کنند و از زمین بیرون بیایند، از بین می برد. نماتدها همچنین در برابر سوسک ها و لارو شپشه موثر هستند. تخمهای نماتد میکروسکوپی هستند و بصورت اسفنج کوچی از میلیون ها نماتد کوچک در هربار می باشند. این ها با آب مخلوط می شوند و بر روی خاک ریخته می شوند، که بعدا از تخم بیرون می آیند و سراغ کارشان می روند. اگر آنها بر روی شاخ و برگ هستند، آنها را بشوئید تا بر روی زمین قرار گیرند. نماتدها برای انسان ها و حیوانات خانگی بی زیان هستند.

حشره خانه کوچک باغ: شما همچنین می توانید یک باغ کوچک از گیاهان گلدار مخصوص جذب و پناه حشرات سودمند در کنار باغتان داشته باشید. این حشرات خوب بسیاری از حشرات آفت متداول باغ را شکار می کنند و به باغبان یک جایگزین طبیعی و بی خطر برای آفت کش ها می دهند. برای اطلاعات بیشتر درباره ایجاد یک پناهگاه کوچک در باغ، اینجا Garden Mini Insectary کلیک نمائید.

تهیه خانگی اسپری برای دفع آفات:

حشرات نرم تن (کرمهای ریز، شته ها، شپشک سفید):
یک قاشق غذا خوری روغن کانولا و چند قطره صابون مایع را در یک لیتر آب بریزید. بخوبی تکان دهید و در بطری مخصوص اسپری بریزید. گیاه را از بالا به پایین اسپری کنید و از پایین به بالا هم اسپری نمائید تا زیر برگ ها نیز اسپری شود. روغن حشرات را خفه می کند.

کرم های ریز و دیگر حشرات:
دو قاشق غذا خوری از سس فلفل تند یا فلفل قرمز تند را با چند قطره صابون مایع در یک لیتر آب مخلوط نمائید. بگذارید یک شبانه روز ثابت بماند، سپس هم بزنید و در بطری مخصوص اسپری بریزید و همانند بالا عمل نمایید. در مدت اسپری، بطری را گاهی تکان دهید.

بیماری های قارچی:
دو قاشق غذا خوری جوش شیرین را در یک لیتر آب بریزید. آن را در بطری اسپری بریزید و بر روی نواحی آلوده شده، بپاشید. این کار را هر چند روز یکبار انجام دهید تا مشکل بر طرف گردد.

کپک پودری:
قسمت های مساوی از شیر و آب را با هم مخلوط نمائید و بر روی گیاهان آلوده شده اسپری کنید. انجام این کار سه بار در هفته باید بیماری را کنترل نماید.

حشرات و بیماری های قارچی:
یک قاشق غذا خوری از روغن پختی، دو قاشق غذا خوری جوش شیرین و چند قطره صابون مایع را در یک لیتر آب بریزید و مخلوط نمائید. آن را در بطری اسپری بریزید و مانند بالا عمل کنید.

احتیاط: اسپری ها که حشرات مضر را می کشند، همچنین حشرات سودمند را نیز می کشند. این اسپری های خانگی را بطور انتخابی مصرف نمائید، فقط بر روی گیاهان آلوده شده، اسپری کنید. آنها را ابتدای صبح یا درست قبل از تاریک شدن هوا بکار ببرید. بعد از بارش باران نیز دوباره آن را اعمال کنید. در زمان اسپری، پوشش محافظ داشته باشید.

آیا شما باغبانی ارگانیک می کنید؟ بهترین نکات و فوت و فن های شما برای دور نگه داشتن آفات چیست؟ لطفا آنها را در قسمت نظرات، با ما و خوانندگان درمیان بگذارید.

 

منبع:

http://wellnessmama.com/2524/organic-gardening-natural-pest-prevention-and-control/

http://www.sparkpeople.com/resource/nutrition_articles.asp?id=1324

http://eartheasy.com/grow_nat_pest_cntrl.htm

http://www.discoverneem.com/neem-insect-spray.html

http://web4.audubon.org/bird/at_home/pdf/3rd_ed_Guide_pg2.pdf

http://eartheasy.com/grow_nat_pest_cntrl.htm

http://www.gardentoad.com/companionplants1.html:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های مفید و کاربردی
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

کشاورزان ارگانیک اساسا به آب نه فقط بعنوان یک نهاده در سیکل کشاورزی، با احترام برخورد می کنند، بلکه بعنوان یک منبع حیاتی برای ادامه زندگی بر روی کره زمین که باید از طریق مدیریت دقیق مورد محافظت و بهبود قرار گیرد، نگاه می کنند. آب در کشاورزی ارگانیک، مورد مصرف مسرفانه قرار نمی گیرد، زیرا آنها می دانند که مصرف این ماده حیاتی می تواند موجب موفقیت پرورش گیاهان و حیوانات اهلی شود و در حالی که استفاده از آب نمی تواند در همه جا تحت مقررات قرار گیرد، شیوه های ارگانیک در موارد زیر مشارکت موثری دارند:

 • حفظ منابع آب
 • نگهداری کیفیت بالای منابع آب

حفاظت

کشاورزان ارگانیک در حالی که اقداماتی را برای کاهش رواناب ها  بعمل می آورند، تلاش می کنند تا منابع آبهای طبیعی،مانند جویبارها و تالاب ها را حفظ کنند. کشاورزی ارگانیک از طرق ذیل به حفظ منابع آب کمک می کند:

 • ساختمان خاک را بهبود می دهد و ظرفیت نگهداری آب را از طریق اقداماتی مانند تناوب زراعی چند ساله،انتخاب گیاهان مناسب و کاربرد کود ارگانیک ، افزایش می دهد.
 • گیاهان پوششی و حفاظتی،چمنزارها و پوشش گیاهی طبیعی،فرسایش خاک را کاهش می دهد.

کشاورزان ارگانیک دریافته اند که کاهش رواناب و بهبود کیفیت کلی خاک از طریق این شیوه ها،به کاهش نیاز به آبیاری مزرعه در مناطق خشک،کمک می کند.

در مناطقی که شوری یک مشکل بالقوه است،حفظ درختان بیشتر و پوشش گیاهان طبیعی با ریشه های عمیق تر،به نگهداری سطح آب در سطوح پایین تر و جلوگیری از آوردن نمک به سطح خاک، جلوگیری می کند.

کیفیت

در ضمن،سیستمهای کشاورزی ارگانیک به نگهداری- و حتی بهبود- کیفیت آب بوسیله کاهش مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی کمک می کند، که تدریجا راه خود را به دریاچه ها،رودخانه ها، جویبارها، و دیگر مجاری آب،باز می کنند.

کشاورزی ارگانیک، کودهای شیمیایی،و آفت کش های دارای ترکیبهای شیمیایی، و همچنین  پرورش تقویت کننده ها و آنتی بیوتیکها برای حیوانات اهلی را منع می کند و بنابراین،ریسک وجود این مواد را درآب دریاچه ها،رودخانه ها،جویبارها و دیگر مجاری آب،کاهش می دهد. خطر انباشتگی ورودیهای آب – که موجب رشد خزه می شود که سبب کمبود مواد مغذی در این آبها می گردد ،کاهش حجم اکسیژن را پایین می آورد و سلامتی گیاهان و جانوران آبزی را تهدید می کند – را کاهش می دهد.

نکاتی در مورد کشاورزی ارگانیک

 • در امریکا،تقریبا ۴۰% تمام کودهای شیمیایی استفاده شده،تدریجا تجزیه شده و به آمونیاک تبدیل می شوند ،آزاد گردیده و وارد اتمسفر می شوند.
 • بدلیل رواناب کودهای شیمیایی از مناطق مرتفع رودخانه می سی سی پی ، در تابستان ۲۰۰۷،اندازه متوسط منطقه مرگ (که سطوح اکسیژن آنقدر پایین هستند که امکان ادامه حیات وجود ندارد.) در خلیج مکزیک بیش از ۸۰۰۰ مایل مربع بود.این مساحت تقریبا به اندازه مساحت ایالت نیوجرسی است.
 • فعالیتهای کشاورزی ،مسئول ۶% کل  گازهای گلخانه ای تولید شده در سال ۲۰۰۸ در امریکا بوده است و پرورش دام عمده ترین فعالیت کشاورزی مسئول در تولید گازهای گلخانه ای بوده است.
 • فعالیتهای دامپروری،۷۳% تمام آلودگی امونیاکی هوا را در امریکا ایجاد می کند.
 • مصرف کمتر گوشت یک انتخاب زیست محیطی موثربرای کاهش آلودگی است،زیرا آب و زمین در نتیجه صنعت تولید گوشت آلوده می شوند.
 • اغلب محصولات تولیدی در امریکا،۴ تا ۷ روز پس از برداشت،وارد قفسه های سوپرمارکتها می شوند و برای فروش، بارگیری می شوند تا حداقل ۱۵۰۰ مایل جابجا شوند.
 • با وجود افزایش ده برابری مصرف حشره کش ها از سال ۱۹۴۵، تلفات محصولات ناشی از آسیب های وارده از سوی حشرات،تقریبا دوبرابر شده است.
 • در مزارع تولیدی ناپایدار،هزاران تن از مدفوعات حیوانی بصورت آشغال در هر هفته تولید می شود.میلیونها گالن از این آشغالهای رها شده،مردابهای هوای آزاد را بوجود می آورند که هوای محیط اطراف،زمین و آب را آلوده می کنند.
 • براساس اعلام آژانس حفظ محیط زیست،آشغالهای ناشی از خوک،مرغ، و گاو،۳۵۰۰۰ مایل از رودخانه ها را در ۲۲ ایالت امریکا آلوده کرده و دردهه ۱۹۹۰، در ۱۷ ایالت به آبهای زیرزمینی نفوذ کرده است.
 • تخمین زده می شود که در امریکا،۷۰۰ هزار نفر محدوده عملیات دامپروری کار می کنند که در خطر قرارگیری در معرض انواع خطرات سلامتی  از قبیل بیماریهای شش ،سرطانهای مرتبط با مصرف مواد شیمیایی و قرارگیری طولانی مدت در زیر نور آفتاب هستند.
 • تقریبا ۲۳% از انرژی مورد استفاده در سیستم تولید غذا،اختصاص به فرآوری و بسته بندی مواد غذایی دارد.۲۳% دیگر در یخچالهای خانگی و پخت و پز،سوزانده می شود.:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های متفرقه
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

محصول ارگانیک (آلی) چیست؟

محصول ارگانیک ، از کاشت گیاهان با حداقل استفاده از کودهای شیمیائی و مصنوعی ، حشره کشها ، علف کشها و قارچ کشها تهیه می گردد. در تهیه و آماده ساختن محصولات ارگانیک، از اضافه کننده ها، مزه دهنده ها و نگهدارندهای کمتری استفاه می شود.

حیواناتی که با محصولات ارگانیک پرورش داده می شوند ، محصولاتشان از یک استاندارد بالائی برخوردارست .

چگونگی شناخت محصولات اورگانیک

بر روی کار کلیه تولیدکنندگان و بعمل  آوردگان محصولات اورگانیک باید بازرسی بصورت دائم صورت پذیرد و این گونه محصولات باید با گواهینامه منابع معتبر به بازار عرضه گردد .

بازرسی ، شامل کلیه جنبه های کاشت ، داشت و برداشت و تهیه محصول شامل می گردد . بنابراین یک نظارت دقیق برای هر محصول از زمانیکه بذر آن در خاک گذاشته می شود تا زمانیکه بصورت غذا بر سر سفره آورده می شود باید انجام پذیرد.

در کشورهای مختلف سازمانهای معتبری وجود دارند که نظارت بر اینگونه محصولات بعهده آنهاست و در پایان با ارائه تولیدکنندگان ، محصولات تائید شده به بازار عرضه می گردد .

فواید محصولات اورگانیک

باغدارانی که محصولات اورگانیک کشت می کنند ، حفاظت از زمین و محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار می دهند . با این کار آنها از گونه های مختلف حیوانی و گیاهی حفاظت و حمایت می کنند . آنها محیط زندگی حیوانات زیستی را حفاظت و بهبود می بخشند . وقتی غذا می خورید مطمئن هستید که غذای شما عاری از هرگونه مواد شیمیائی خطرناک است . محصولات اورگانیک طعم و مزه و خاصیت بهتری دارند و عاری از هر گونه امراض می باشند .

باغداران اورگانیک کار ، بخاطر استفاده بهینه از محصولات حیوانات خود، پرستاری و مواظبت بیشتری نسبت به این حیوانات روا میدارند . این حیوانات باید آزاد باشند ، نه اینکه در یک ساختمان در هم بلولند . مثلاً جوجه های پرورشی در یک قفس مانند زندان در هم میلولند و بعضاً فضله های خود و دیگران را می خورند . غذاهای هورمون دارو شیمیائی و آنتی باکتریهائی که به این جوجه ها برای رشد سریع تر و عرضه شدن به بازار به آنها خورانده می شود ، باعث به خطر انداختن حیوانات وحشی اطراف خود می شوند .

چرا محصولات اورگانیک گران هستند

باغدارانی که گیاهان را بصورت اورگانیک میکارند ، از مواد شیمیائی که رشد سریع به محصولات آنها می دهد استفاده نمی کنند و بجای آن از ابزار گرانتری مثل استفاده از کارگران بیشتر استفاده می کنند . یک باغ اورگانیک چه کوچک یا بزرگ، احتیاجش به بکارگیری کارگر بمراتب بیشتر از باغی است به حد خود که بصورت غیر اورگانیک اداره می شود . باغداران اورگانیک کار از انواع مواظبت های طبیعی برای تولید محصولات خود و حفاظت آن محصولات در برابر آفات و امراضی استفاده می کنند که این خود هزینه گزافی در بر خواهد داشت .

۱۰ دلیل مفید برای استفاده از محصولات اورگانیک

۱٫ شما و نسل آینده شما از یک زندگی سالم تری بهره مند خواهید شد .
۲٫ به ارزش و سلامت محصول خود مطمئن هستید.
۳٫ ضمانت محصول اورگانیک ، ضمانتی برای سراسر زندگی است .
۴٫ مزه اصلی و خاصیت اصلی محصول نمایان است .
۵٫ مواد شیمیائی نمی خورید.
۶٫ آب نوشیدنی تمیز تر و خالص تر است .
۷٫ برای تولید محصولات اورگانیک انرژی کمتری مصرف می شود.
۸٫ استفاده از کودهای شیمیائی و حشره کشهای سمی بعضاً باعث از بین رفتن گیاهان دیگر می شود. در نتیجه به خاک زیان می رسد و باعث فرسایش می گردد.
۹٫ خرید و استفاده از محصولات اورگانیک، حمایت از باغداران اورگانیک کار است.
۱۰٫ تنوع زیستی گسترش می یابد.:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های متفرقه
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

Organic Farming: Challenges and Prospectives 

فضل‌الله صفی‌خانی*۱ و بهلول عباس‌زاده۲

۱- عضو هیات علمی ‏موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور ۲- کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور

* مکاتبه کننده: babaszadeh@rifr-ac.ir

چکیده

به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهانی، تأمین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت‏های جدی مواجه بوده ‌است، افزایش عملکرد واحد سطح از یک‏سو موجب خرسندی گردیده اما از سوی دیگر، استفاده از نهاده های کود و سم و عوارض منفی آنها بر کیفیت محصولات موجب نگرانی‌های گسترده‌ای شده ‌است. دستیابی به غذای سالم به منظور نیل به یک زندگی پویا، اهمیت خاصی به کیفیت محصولات غذایی داده است. در عین حال سوال اساسی این است که آیا کشاورزی ارگانیک که تولید محصولات کشاورزی و دامی‏ را بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در فرایند تولید مورد توجه قرار می‌دهد، قادر به پاسخگویی به خیل عظیم جمعیت جهانی خواهد بود؟ در اسناد فرادستی قانون اساسی، سند چشم‌ انداز جمهوری اسلامی‏ ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه و قانون برنامه چهارم، تعهد سیاسی و عزم کلی دولت در سیاست گذاری‏ های سطح ملی برای کاهش گرسنگی و سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام شده‌است. اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌ است. همچنین براساس ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به‌ منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست گذاری، ارزشیابی و هماهنگی در زمینه امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی، کاهش بیماری‏های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌ های اساسی از جمله تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تهیه و اجرای برنامه‏ های آموزشی لازم و تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم و اجرای برنامه‏ های ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی را به‌عمل آورد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مقوله‏ های امینت غذایی و مؤلفه‏ های آن، کشاورزی ارگانیک و ویژگی‏های آن، وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان، کشاورزی ارگانیک در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان، استانداردهای محصولات زراعی و باغی ارگانیک، قوانین و استانداردهای بین‌المللی، قوانین و استانداردهای ملی برخی کشورها، به راهکارهای عملی افزایش تولید ارگانیک و سیاست‏ های حاکم در زمینه کشاورزی ارگانیک پرداخته خواهد شد. از جمله می‏ توان به تجدید نظر در ساختار و ترکیب کمیته ملی محصولات ارگانیک، ساماندهی اطلاعات پراکنده موجود در زمینه کشاورزی ارگانیک، نحوه افزایش دانش فنی و اطلاعات عمومی‏ کشاورزان در زمینه مزایای کشاورزی ارگانیک و عواقب ناشی از متکی بودن به نهاده‏ های جانبی، استفاده از نهاده های جایگزین در بخش کشاورزی از قبیل کودهای آلی (کود دامی، کود سبز و…)، استفاده از سموم آلی مانند علف کش ها و حشره و آفت‏کش‏ های استخراجی از گیاهان دارویی، اعمال مدیریت زراعی، نحوه اعمال سیاست‏ های حمایتی از محصولات ارگانیک، تولید کنندگان نهاده ‏های آلی کشاورزی و تعریف و اعمال استانداردهای مورد نیاز و غیره پرداخته خواهد شد.

 امینت غذایی چیست؟

طبق گزارش بانک جهانی دسترسی همه مردم به غذای کافی در هر زمان برای تأمین یک زندگی سالم و پویا را امنیت غذایی گویند. اما باید دانست که امنیت غذایی یک مفهوم گسترده است که به وسیله تعامل دامنه‌ای از عوامل بیولوژیک، اقتصادی، اجتماعی،‌ کشاورزی و فیزیکی تعیین می‌گردد و همچون مفاهیم بهداشت و رفاه اجتماعی معیار واحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد.

امنیت غذایی دارای سه مؤلفه مشخص میباشد (Riely et al., 1999):

موجودی مواد غذایی Food Availability

دسترسی به مواد غذایی Food Access

استفاده از مواد غذاییFood Utilization

 کشاورزی ارگانیک چیست؟

اگر چه تعاریف متفاوتی از کشاورزی ارگانیک در منابع مختلف ذکر شده، اما وجه مشترک همه آنها کاهش یا حذف کاربرد سموم و کودهای شیمیایی، ارتقای بهداشت تولید، افزایش چرخه‌های بیولوژیکی و تنوع‌زیستی و توجه ویژه به حفظ و تقویت اکوسیستم طبیعت است. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

سامانه تولید محصولات کشاورزی و دامی است که بهداشت اکوسیستم‌های کشاورزی را همزمان با تولید غذای سالم و ناب ارتقاء می‌دهد (نصر اصفهانی و میرفندرسکی، ۱۳۸۴).

کشاورزی ارگانیک عبارتست از مصرف به شدت محدود کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی در تولید محصولات کشاورزی (Gary Gardner، نقل از نیکبخت و پژمان، ۱۳۸۲) که در راستای تعامل سازگار فعالیت‏های انسانی با چرخه طبیعت و استفاده متعادل و منطقی از آن بوده و این امر به ایجاد تعادل پایدار در منابع پایه آب و خاک نیز منجر خواهدشد (نیکبخت و پژمان، ۱۳۸۲).

کشاورزی ارگانیک یکی از روش‏های تولید محصولات سالم می‌باشد که متکی بر حفظ تعادل اکولوژیک و تقویت فرآیندهای بیولوژیک است (ولاس، ۱۳۸۴).

کشاورزی زیستی (Organic Farming) یک نظام تلفیقی کشاورزی بر پایه اصول بوم‌شناسی است (ولاس، ۱۳۸۴).

محصولات ارگانیک با عاری بودن از مواد شیمیایی مضر، بقایای آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین، نقش مؤثری در سلامت جامعه دارند. اگرچه قیمت تمام شده بالاتر، عرضه ناکافی و پایین بودن قدرت خرید مردم، امکان دسترسی و استفاده آحاد جامعه را از این محصولات محدود می‌کنند، اما به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد آلودگی مواد غذایی تولید شده، سلامت غذا و حیوانات و همچنین توجه بیشتر به ارزش‌های طبیعت و مناظر طبیعی، امروزه استقبال از کشاورزی ارگانیک رو به فزونی یافته‌است و از دلایل سرعت گسترش این نوع کشاورزی در کشورهای اروپای غربی اختصاص یارانه‌های دولتی به تولید محصولات ارگانیک و به ویژه تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات یاد شده به بهای ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر می‌باشد. اما از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه، کشاورزی ارگانیک شاید رایج‌تر از کشورهای توسعه یافته باشد و علت آن نیز عدم تمکن مالی برای خرید نهاده‌های کود و سم و یا عدم دسترسی به نهاده‌های مذکور می‌باشد (فتحی، ۱۳۸۲).

 ویژگی‏های کشاورزی ارگانیک

بجای استفاده از کود شیمیایی، با خاک‌ورزی و با کمک چرخه عناصر غذایی در خاک، حاصلخیزی خاک به دست می‌اید.

آفات و علف‌های هرز از راه تناوب زراعی، روش‌های مکانیکی و استفاده از جمعیت‌های متنوع گیاهان، حشرات و دیگر موجودات کنترل می‌شوند.

از علف‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و یا موجودات حاصل از مهندسی ژنتیک استفاده نمی‌شود.

متکی بر حفظ تعادل اکولوژیک و تقویت فرآیندهای بیولوژیک است.

باعث حفظ ساختمان خاک، میکرو ارگانیسم‏ها و حشرات می‌گردد.

باعث پایداری و توانایی اکوسیستم‌های زراعی در حفظ تولیدات خود می‌شود.

یکی از روش‏های تولید محصولات سالم می‌باشد که تنوع‌زیستی را در مزرعه افزایش می‌دهد.

در بیان اهمیت کشاورزی ارگانیک و ضرورت توجه بیش از پیش به گسترش آن قابل ذکر است که تولید و مصرف جهانی مواد شیمیایی در کشورهای در حال توسعه طی دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌است.

 وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان

سطح زیرکشت محصولات زیستی در جهان در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۴ میلیون هکتار بوده‌است که در این میان استرالیا با
۱۰ میلیون هکتار(۴۱%) و زیمبابوه با ۴۰ هکتار(۱۶/۰%) به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را داشته‌اند. باتوجه به حمایت‏های گسترده FAO، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در اروپا، توسعه کشاورزی ارگانیک را تا ۲۰% محصولات کشاورزی در برنامه‌های اجرایی خود قرارداده‌اند. در آینده نزدیک نیز مهمترین و اصلی‌ترین مشخصه حضور در بازارهای جهانی، عرضه محصولات عاری از ترکیب‏های شیمیایی خواهدبود (Willer and Yussefi, 2004). همچنانکه ذکر شد در کشورهای توسعه یافته به دلیل حمایت دولت و تأمین یارانه مورد نیاز، سطح زیرکشت محصولات ارگانیک از افزایش روزافزونی برخوردار می‌باشد. به طوری ‌که بیشترین سطح اراضی زیر کشت محصولات یاد شده در قاره‌های اقیانوسیه، اروپا و آمریکای لاتین قراردارد. طبق آمار سال ۲۰۰۴ قاره آسیا با بیش از ۸۸۰۰۰۰ هکتار حدود ۶/۳% از سطح زیرکشت محصولات ارگانیک جهان را در اختیار دارد.

 کشاورزی ارگانیک در ایران

علیرغم وجود مصادیق نسبتاً زیادی از کشاورزی ارگانیک در ایران، متأسفانه به دلیل فقدان اطلاعات مدون در این زمینه، آمار مستندی وجود ندارد. اما شواهد موجود حاکی از آن است که فقدان هرگونه نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی قبل از مصرف را تقریباً می‌توان به عنوان واقعیتی تلخ و تأسف‌انگیز پذیرفت.

نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی دارای دو مرحله کاملاً قابل تمایز «تولید» و «عرضه» می‌باشد. در مرحله تولید تنها در صورتی امکان ردگیری و شناسایی کشاورز و تولید کننده متخلف احتمالی در استفاده بی رویه و غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی وجود دارد که هر محصول تولیدی دارای شناسنامه یا بارکد مشخص باشد. بارکد در سامانه تولید و عرضه محصولات کشاورزی و به طور کلی در اقتصاد کشاورزی کشور (همانند کربن رادیو اکتیو، C14، در سامانه حیاتی موجود زنده) قابل رهگیری و شناسایی در مراحل مختلف از زمان خروج ازمزرعه تا خانه مصرف کننده است.

براساس قوانین و مقررات موجود از جمله ماده ۲۸ قانون حفظ نباتات مصوب سال ۱۳۴۶،«بهداری‌های هر منطقه موظفند میوه‌ها، صیفی، تره‌بار و سایر مواد خوراکی سمپاشی شده را قبل از عرضه به بازار معاینه و در صورت موجود بودن بقایای سم، موضوع را به شهرداری و سایر مقامات مربوطه اعلام و از فروش آنها جلوگیری کنند». براساس تبصره همین ماده تعیین مقدار باقیمانده مجاز هر یک از سموم حسب مورد به عهده موسسه تحقیقات آفات و بیماری‏های گیاهی است.

نکته قابل تامل این است که به دلیل وضع و اجرای قوانین و مقررات سخت‌گیرانه بهداشتی در صادرات محصولات مختلف کشاورزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تولید کننده و صادر کننده ایرانی دقت و نظارت کیفی لازم را به خرج می‌دهد. ضرورت و اهمیت ارج نهادن به سلامت مصرف کننده هموطن نیز ایجاب می‌نماید که متولیان ذیربط تدابیر لازم را به منظور طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای مقررات مربوط در کشور به عمل آورند تا به موازات بهره‌مندی مصرف‌کنندگان خارجی، هموطنان ایرانی و سایر مصرف‌کنندگان نیز از موهبت مصرف محصول سالم برخوردار گردند.

از آنجا که عدم مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات از بارزترین ویژگی‏های کشت ارگانیک می‌باشد، ارزیابی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشور ضروری می‌نماید. بررسی میزان مصرف سموم شیمیایی توزیع شده طی دو دهه اخیر در کشور نشان می‌دهد که طی دوره ۸۰-۱۳۶۲ سالانه به طور میانگین ۲۸۰۳۸ تن انواع سموم شیمیایی توزیع گردیده که بالاترین میزان سموم توزیع شده طی این دوره در سال ۱۳۶۹ به میزان ۵۳۹۶۴ تن بوده‌است. علاوه بر میزان سموم مصرفی، ترکیب آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

با عنایت به آثار مخرب سموم حشره‌کش بر سلامت موجودات زنده و محیط زیست، تفاوت چشمگیر میزان مصرف سموم مذکور در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه گویای استفاده گسترده کشورهای توسعه یافته از سایر روش‏های مبارزه با آفات نظیر مبارزه بیولوژیک و همچنین اهتمام آنها به توسعه کشاورزی ارگانیک می‌باشد.

بررسی میزان کودهای شیمیایی توزیع شده طی سال‏های ۸۱-۱۳۶۸ نشان می‌دهد که روند توزیع کودهای شیمیایی طی این دوره در حال افزایش بوده و به طور متوسط سالیانه ۲۲۹۲ هزار تن انواع کود شیمیایی در کشور توزیع گردیده‌است. بالاترین میزان آن در سال ۱۳۸۱ و به میزان ۳۱۱۴ هزار تن بوده‌است.

علاوه بر سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به نظر می‌رسد پرداخت یارانه به سموم و کودهای شیمیایی باعث کاهش انگیزه کشاورزان به استفاده از سایر روش‏های مبارزه با آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز گردیده‌است.

علیرغم وجود پتانسیل بسیار بالا در ایران در زمینه کشاورزی ارگانیک بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که متأسفانه اطلاعات مدونی از تولید محصولات ارگانیک در کشور وجود ندارد. اگر چه به دلیل نگرانی‌های روزافزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، اشتیاق به مصرف محصولات ارگانیک روبه افزایش بوده و بازار صادراتی این گونه محصولات در میان جوامع مرفه توسعه فراوان یافته اما در ایران حرکت ملموس و جدی برای برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت از این روش تولید وجود ندارد.

بررسی‌های موجود حاکی از آن است کمیته محصولات ارگانیک در سال ۱۳۸۰ در سازمان حفظ نباتات کشور تشکیل شد و نسبت به تهیه پرسشنامه و جمع‌آوری اطلاعات از استان‏ها اقدام نمود. حسب گزارش های موجود در بیش از ۲۵۴۰۰۰ هکتار از سطح زیرکشت گیاهان باغی، تنها از کود شیمیایی استفاده شده و از سموم مختلف استفاده نمی‌گردد.

در راستای تسهیل دسترسی جامعه به غذای سالم، نظارت بر کیفیت مواد غذایی تولیدی از محصولات کشاورزی و دامی واجد اهمیت زیادی می‌باشد. نظر به حساسیت نهادهای ذیربط بین‌المللی و جامعه جهانی در این زمینه، به پیشنهاد یازدهمین کنفرانس FAO و بیست‌و نهمین اجلاس WHO، کنفرانس مشترکی در سال ۱۹۶۳ تحت عنوان FAO/WHO در رُم برگزار شد (FAO, 1998) و طی آن تشکیلات جدیدی تحت عنوان کمیسیون تدوین آیین‌نامه مواد غذایی به‌منظور اجرای استاندارد مشترک مواد غــذایی بi وجــود آمد. در همین رابطه قــابل ذکر اسـت که کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس (کدکس غذایی بین‌المللی) ‍Codex Alimentarius Commission (C.A.C) وظیفه جمع‌آوری و تطبیق بین‌المللی استانداردهای مواد غذایی و ارائه آن به شکل واحد را به عهده دارد (رجب‌بیگی و همکاران، ۱۳۸۳). در ایران نیز دستورالعمل شورای هماهنگی «کدکس غذایی ایران» به همت دفتر سازمان‏های بین‌المللی و منطقه‌ای (سابق) و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع، بازرگانی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در یکصدو یکمین جلسه شورای عالی استاندارد تهیه و به تصویب رسید. ذیل کدکس غذایی ایران، کمیته‌های فنی ۱۰ گانه در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت داشته و هر کمیته نیز دارای تعدادی کارگروه در زمینه‌های کاملاً تخصصی است

آیا کشاورزی ارگانیک لزوماً به مفهوم حذف و عدم کاربرد هرگونه سم و کودشیمیایی است؟!

همچنانکه ذکر شد آن چه به عنوان عامل تهدید کننده سلامت مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی مطرح می شود، مقادیر باقیمانده سموم و مواد شیمیایی در محصولات یادشده است که طبق استانداردهای موجود جهانی باید در حد مجاز باشد. از سوی دیگر متولیان تأمین غذای کافی برای جمعیت روبه تزاید جامعه را بدون استفاده از نهاده‌های کود و سم امکان‌پذیر نمی‌دانند و لذا حذف نهاده‌های موصوف مترادف با ایجاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی قلمداد می گردد. از این‌رو به منظور حفظ روند تولید و جلوگیری از ایجاد تنش احتمالی ناشی از حذف نهاده‌های مصرفی و کاهش تولید از یک سو و کاهش بقایای سموم و مواد شیمیایی در محصولات تولیدی از سوی دیگر به نظر می رسد دیدگاه متعادل و میانه‌ای قابل طرح باشد تا در اولین گام در این مسیر استانداردهای تعریف شده در این زمینه قابلیت اجرا شدن پیدا کنند. اینجاست که سؤال اساسی مذکور نیازمند تعمق بیشتری است که آیا کشاورزی ارگانیک لزوماً به معنای حذف کامل مصرف هرگونه سموم و مواد شیمیایی در فرآیند تولید و حتی مراحل قبل و بعد از آن است یا با آموزش کشاورزان و کاربران سموم و نظارت و اِعمال دقیق استانداردهای ذیربط، بقایای سموم و مواد شیمیایی در محصول نهایی در حد مجاز و کمتر از آن نگه داشته‌شود؟! از این‌رو ضروری است استانداردهای موصوف مورد توجه و ارزیابی قرارگیرند.

 استانداردهای محصولات زراعی و باغی ارگانیک

برای تحقق هدف حذف نهاده‌های شیمیایی در فرآیند تولید محصولات گیاهی و دامی و نیز جلوگیری از گذر چرخه مواد شیمایی از بدن انسان که در کشاورزی عمدتاً از باقیمانده نهاده‌های شیمیایی (Residue) در محصولات تولیدی انتقال می‌یابد، از سوی کشورهای مختلف استانداردهای مختلفی در طی سال‏های ۹۹-۱۹۹۲ برای ورود محصولات ارگانیک به بازار طرح و تصویب شده‌است که به دو دسته کلی تقسیم میگردند(باقرزاده، ۱۳۸۵):

الف: قوانین و استانداردهای بین‌المللی

۱- مجموعه قوانین راهنمای غذایی (CAG) Codex Alimentarius Guidelines

برای محصولات زراعی و باغی ارگانیک برچسب استاندارد برای مراحل فرآوری، بسته‌بندی و خرده فروشی به کار گرفته میشود.

۲- فدراسیون بین‌المللی جنبش‏های کشاورزی ارگانیک (IFOAM)

International Federation of Organic Agriculture Movements

کشاورزی ارگانیک برپایه امنیت غذایی، تغذیه مناسب، رفاه انسان هاو عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده‌است.

ب: قوانین و استانداردهای ملی

۱- قوانین جامعه اقتصادی اروپا The Council of The European Communities (COEC)

استاندارد پارلمان کشاورزی ایالات متحدهUnited States Department of Agriculture (USDA)

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در راستای اجرایی نمودن مفاد استانداردهای موجود در زمینه کشاورزی ارگانیک و عرضه محصول سالم و به ویژه آن که این اقدام پس از وقفه‌ای ۴۰ ساله صورت می گیرد، با توجه به ماده ۲۸ قانون حفظ نباتات استانداردهای حد مجاز باقیمانده سموم و مواد شیمیایی برای ۲۷۰ مورد محصولات کشاورزی و دامی از سوی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی به مؤسسه استاندارد اعلام و سایر مراحل آن در حال پیگیری است. اگرچه طی یکی دو سال اخیر دستگاه‏های ذیربط بعضاً متأثر از محدودیت‏های بین‌المللی ایجاد شده در بازارهای جهانی ناچار از تسریع در اقدامات مربوطه گردیده‌اند و در همین راستا دانشگاه‏های علوم پزشکی با تشکیل کمیته‌های بهداشت کشاورزی، آموزش‏های لازم را به کشاورزان و کاربران سموم ارائه می دهند و اقدامات مؤثری نیز در زمینه‌های کاهش روند مصرف انواع آفت‌کش‌ها به ازای واحد سطح (هکتار)، واحد تولید (تن) و سرانه جمعیت کشور انجام شده‌است، اما باید توجه داشت دستیابی به نتیجه مؤثر و کارآمد در این رابطه، نیازمند فعالیت منسجم گروهی و همکاری فعال و مشترک واحدهای ذیربط است. لذا در راستای نتیجه‌گیری عملیاتی از برنامه‌ریزی‏های مقطعی، فعالیت‏ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه کشاورزی ارگانیک در کشور پیشنهادات زیر قابل ارائه میباشد:

۱- با تجدید نظر در ساختار و ترکیب «کمیته ملی محصولات ارگانیک» از حضور نهادهای ذیربط غیردولتی در آن، استفاده بیشتری صورت گیرد.

۲- با فعال‌تر نمودن کمیته مذکور جمع‌آوری و تدوین آمار و اطلاعات مستند در این زمینه در اولویت قرارگیرد.

۳- با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مناسب وزارتخانه‌های مسئول موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته موصوف گردند.

۴- کمیته‌های فنی ۱۰ گانه در وزارت جهاد کشاورزی با ارائه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نسبت به طراحی و اجرای پروژه‌های عملیاتی خود به ویژه با زمان‌بندی مشخص اقدام نمایند.

۵- کمیته ملی محصولات ارگانیک، در اولین فرصت، پس از تدوین و مستندسازی اطلاعات کشوری، نسبت به ثبت‌نام ایران در فهرست بین‌المللی کشورهای دارای کشاورزی ارگانیک اقدام کند.

۶-آمار و اطلاعات مدون در مورد زراعت ارگانیک در ایران وجود نداشته یا بسیار اندک است، بنابراین جمع آوری آمار و اطلاعات و ساماندهی اطلاعات پراکنده موجود، می‌تواند اولین گام در جهت ارائه راهکارهای لازم در زمینه کشاورزی ارگانیک باشد.

۷-افزایش دانش فنی و اطلاعات عمومی کشاورزان در زمینه مزایای کشاورزی ارگانیک و عواقب ناشی از متکی بودن به نهاده‌های جانبی بخصوص کودهای شیمیایی و سموم

۸-استفاده از کارشناسان کشاورزی به عنوان مشاورین مزرعه به منظور ارتقای دانش فنی و اطلاعات عمومی کشاورزان

۹- گسترش برنامه‏های آموزشی از طریق صدا و سیما و جراید و نصب بروشورهای تبلیغاتی بر روی نهادهای یاد شده

۱۰-استفاده از نهادهای جایگزین در بخش کشاورزی از قبیل کودهای آلی (کود دامی، کود سبز…)، استفاده از سموم آلی مانند علف کش‏ها و حشره و آفتکش‏های استخراجی از گیاهان دارویی و….

۱۱-اعمال مدیریت زراعی از قبیل شخم مناسب، آیش مناسب، کشت مخلوط، تناوب زراعی و….. به منظور افزایش حاصلخیزی خاک

۱۲- استفاده از ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها.

۱۳- مبارزه بیولوژیک با آفات و عوامل بیماری‌زا.

۱۴- اعمال روش‏های مناسب برای مصرف نهاده‏های جانبی.

۱۵- اعمال سیاست‏های حمایتی از محصولات ارگانیک و تولید کنندگان نهادهای آلی کشاورزی

۱۶-تقویت و ساماندهی نهادهای غیر دولتی و نظارت بر نحوه تولید عوامل به کار رفته در تولید نهاده

۱۷- نظارت دقیق بر نحوه توزیع و مصرف نهادهای جانبی از قبیل کودهای شیمیایی و سموم

۱۸-افزایش قیمت نهادهای جانبی مانند کودهای شیمیایی و سموم

۱۹-تعریف و اعمال استانداردهای مورد نیاز در زمینه تولید و توزیع نهاده ها، نحوه و میزان مصرف و همچنین مقدار مجاز موجود در محصول ارسالی به بازار مصرف و نیز تعیین استانداردهای لازم در زمینه ارزیابی محصولات تولیدی.

منابع مورد استفاده

باقرزاده، آ. ۱۳۸۵٫ کشاورزی زیستی. مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. ۴۷ صفحه.

رجب‌بیگی. م.، ا.هـ. دین‌دوست و م. ر. عباسپور. ۱۳۸۳٫ کدکس آلیمنتاریوس: اصول و مفاهیم. نشر آموزش کشاورزی.

سازمان خوار و بار کشاورزی (FAO). 1998. مبانی نظری و وضعیت اجرای حق دسترسی به غذا. مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. ترجمه فریبا باقری. مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.

فتحی، هومن. ۱۳۸۲٫ کشاورزی در جهان به سوی ۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ (ترجمه). مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.

نصر اصفهانی. ا. و س. میرفندرسکی. ۱۳۸۴٫ بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان وایران. مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. ۳۷ صفحه.

نیکبخت، پ. و پژمان، ح. ۱۳۸۲٫ تولیدات زیستی رویکردی جدید در برنامه امنیت غذایی جهان. نهاده، شماره نهم.

ولاس. جی. ۱۳۸۴٫ اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک). ترجمه علیرضا کوچکی و همکاران. دانشگاه مشهد.

Willer, H. and M. Yussefi. 2004. The world of organic agriculture – statistics and emerging trend. Foundation Ecology and Agriculture, Germany, and IFOAM, 167 p.

Riely, F., N. Mock, B. Cogill, L. Bailey, and E. Kenefick. 1999. Food security indicators and framework for use in the monitoring and evaluation of food aid programmes. Food Security and Nutrition (IMPACT) Project, US Agency for International Development, USA.:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های متفرقه
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
 
   
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.