۲۳ بهمن ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

Organic Farming: Challenges and Prospectives 

فضل‌الله صفی‌خانی*۱ و بهلول عباس‌زاده۲

۱- عضو هیات علمی ‏موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور ۲- کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور

* مکاتبه کننده: babaszadeh@rifr-ac.ir

چکیده

به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهانی، تأمین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت‏های جدی مواجه بوده ‌است، افزایش عملکرد واحد سطح از یک‏سو موجب خرسندی گردیده اما از سوی دیگر، استفاده از نهاده های کود و سم و عوارض منفی آنها بر کیفیت محصولات موجب نگرانی‌های گسترده‌ای شده ‌است. دستیابی به غذای سالم به منظور نیل به یک زندگی پویا، اهمیت خاصی به کیفیت محصولات غذایی داده است. در عین حال سوال اساسی این است که آیا کشاورزی ارگانیک که تولید محصولات کشاورزی و دامی‏ را بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در فرایند تولید مورد توجه قرار می‌دهد، قادر به پاسخگویی به خیل عظیم جمعیت جهانی خواهد بود؟ در اسناد فرادستی قانون اساسی، سند چشم‌ انداز جمهوری اسلامی‏ ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه و قانون برنامه چهارم، تعهد سیاسی و عزم کلی دولت در سیاست گذاری‏ های سطح ملی برای کاهش گرسنگی و سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام شده‌است. اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌ است. همچنین براساس ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به‌ منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست گذاری، ارزشیابی و هماهنگی در زمینه امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی، کاهش بیماری‏های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌ های اساسی از جمله تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تهیه و اجرای برنامه‏ های آموزشی لازم و تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم و اجرای برنامه‏ های ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی را به‌عمل آورد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مقوله‏ های امینت غذایی و مؤلفه‏ های آن، کشاورزی ارگانیک و ویژگی‏های آن، وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان، کشاورزی ارگانیک در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان، استانداردهای محصولات زراعی و باغی ارگانیک، قوانین و استانداردهای بین‌المللی، قوانین و استانداردهای ملی برخی کشورها، به راهکارهای عملی افزایش تولید ارگانیک و سیاست‏ های حاکم در زمینه کشاورزی ارگانیک پرداخته خواهد شد. از جمله می‏ توان به تجدید نظر در ساختار و ترکیب کمیته ملی محصولات ارگانیک، ساماندهی اطلاعات پراکنده موجود در زمینه کشاورزی ارگانیک، نحوه افزایش دانش فنی و اطلاعات عمومی‏ کشاورزان در زمینه مزایای کشاورزی ارگانیک و عواقب ناشی از متکی بودن به نهاده‏ های جانبی، استفاده از نهاده های جایگزین در بخش کشاورزی از قبیل کودهای آلی (کود دامی، کود سبز و…)، استفاده از سموم آلی مانند علف کش ها و حشره و آفت‏کش‏ های استخراجی از گیاهان دارویی، اعمال مدیریت زراعی، نحوه اعمال سیاست‏ های حمایتی از محصولات ارگانیک، تولید کنندگان نهاده ‏های آلی کشاورزی و تعریف و اعمال استانداردهای مورد نیاز و غیره پرداخته خواهد شد.

 امینت غذایی چیست؟

طبق گزارش بانک جهانی دسترسی همه مردم به غذای کافی در هر زمان برای تأمین یک زندگی سالم و پویا را امنیت غذایی گویند. اما باید دانست که امنیت غذایی یک مفهوم گسترده است که به وسیله تعامل دامنه‌ای از عوامل بیولوژیک، اقتصادی، اجتماعی،‌ کشاورزی و فیزیکی تعیین می‌گردد و همچون مفاهیم بهداشت و رفاه اجتماعی معیار واحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد.

امنیت غذایی دارای سه مؤلفه مشخص میباشد (Riely et al., 1999):

موجودی مواد غذایی Food Availability

دسترسی به مواد غذایی Food Access

استفاده از مواد غذاییFood Utilization

 کشاورزی ارگانیک چیست؟

اگر چه تعاریف متفاوتی از کشاورزی ارگانیک در منابع مختلف ذکر شده، اما وجه مشترک همه آنها کاهش یا حذف کاربرد سموم و کودهای شیمیایی، ارتقای بهداشت تولید، افزایش چرخه‌های بیولوژیکی و تنوع‌زیستی و توجه ویژه به حفظ و تقویت اکوسیستم طبیعت است. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

سامانه تولید محصولات کشاورزی و دامی است که بهداشت اکوسیستم‌های کشاورزی را همزمان با تولید غذای سالم و ناب ارتقاء می‌دهد (نصر اصفهانی و میرفندرسکی، ۱۳۸۴).

کشاورزی ارگانیک عبارتست از مصرف به شدت محدود کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی در تولید محصولات کشاورزی (Gary Gardner، نقل از نیکبخت و پژمان، ۱۳۸۲) که در راستای تعامل سازگار فعالیت‏های انسانی با چرخه طبیعت و استفاده متعادل و منطقی از آن بوده و این امر به ایجاد تعادل پایدار در منابع پایه آب و خاک نیز منجر خواهدشد (نیکبخت و پژمان، ۱۳۸۲).

کشاورزی ارگانیک یکی از روش‏های تولید محصولات سالم می‌باشد که متکی بر حفظ تعادل اکولوژیک و تقویت فرآیندهای بیولوژیک است (ولاس، ۱۳۸۴).

کشاورزی زیستی (Organic Farming) یک نظام تلفیقی کشاورزی بر پایه اصول بوم‌شناسی است (ولاس، ۱۳۸۴).

محصولات ارگانیک با عاری بودن از مواد شیمیایی مضر، بقایای آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین، نقش مؤثری در سلامت جامعه دارند. اگرچه قیمت تمام شده بالاتر، عرضه ناکافی و پایین بودن قدرت خرید مردم، امکان دسترسی و استفاده آحاد جامعه را از این محصولات محدود می‌کنند، اما به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد آلودگی مواد غذایی تولید شده، سلامت غذا و حیوانات و همچنین توجه بیشتر به ارزش‌های طبیعت و مناظر طبیعی، امروزه استقبال از کشاورزی ارگانیک رو به فزونی یافته‌است و از دلایل سرعت گسترش این نوع کشاورزی در کشورهای اروپای غربی اختصاص یارانه‌های دولتی به تولید محصولات ارگانیک و به ویژه تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات یاد شده به بهای ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر می‌باشد. اما از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه، کشاورزی ارگانیک شاید رایج‌تر از کشورهای توسعه یافته باشد و علت آن نیز عدم تمکن مالی برای خرید نهاده‌های کود و سم و یا عدم دسترسی به نهاده‌های مذکور می‌باشد (فتحی، ۱۳۸۲).

 ویژگی‏های کشاورزی ارگانیک

بجای استفاده از کود شیمیایی، با خاک‌ورزی و با کمک چرخه عناصر غذایی در خاک، حاصلخیزی خاک به دست می‌اید.

آفات و علف‌های هرز از راه تناوب زراعی، روش‌های مکانیکی و استفاده از جمعیت‌های متنوع گیاهان، حشرات و دیگر موجودات کنترل می‌شوند.

از علف‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و یا موجودات حاصل از مهندسی ژنتیک استفاده نمی‌شود.

متکی بر حفظ تعادل اکولوژیک و تقویت فرآیندهای بیولوژیک است.

باعث حفظ ساختمان خاک، میکرو ارگانیسم‏ها و حشرات می‌گردد.

باعث پایداری و توانایی اکوسیستم‌های زراعی در حفظ تولیدات خود می‌شود.

یکی از روش‏های تولید محصولات سالم می‌باشد که تنوع‌زیستی را در مزرعه افزایش می‌دهد.

در بیان اهمیت کشاورزی ارگانیک و ضرورت توجه بیش از پیش به گسترش آن قابل ذکر است که تولید و مصرف جهانی مواد شیمیایی در کشورهای در حال توسعه طی دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌است.

 وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان

سطح زیرکشت محصولات زیستی در جهان در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۴ میلیون هکتار بوده‌است که در این میان استرالیا با
۱۰ میلیون هکتار(۴۱%) و زیمبابوه با ۴۰ هکتار(۱۶/۰%) به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را داشته‌اند. باتوجه به حمایت‏های گسترده FAO، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در اروپا، توسعه کشاورزی ارگانیک را تا ۲۰% محصولات کشاورزی در برنامه‌های اجرایی خود قرارداده‌اند. در آینده نزدیک نیز مهمترین و اصلی‌ترین مشخصه حضور در بازارهای جهانی، عرضه محصولات عاری از ترکیب‏های شیمیایی خواهدبود (Willer and Yussefi, 2004). همچنانکه ذکر شد در کشورهای توسعه یافته به دلیل حمایت دولت و تأمین یارانه مورد نیاز، سطح زیرکشت محصولات ارگانیک از افزایش روزافزونی برخوردار می‌باشد. به طوری ‌که بیشترین سطح اراضی زیر کشت محصولات یاد شده در قاره‌های اقیانوسیه، اروپا و آمریکای لاتین قراردارد. طبق آمار سال ۲۰۰۴ قاره آسیا با بیش از ۸۸۰۰۰۰ هکتار حدود ۶/۳% از سطح زیرکشت محصولات ارگانیک جهان را در اختیار دارد.

 کشاورزی ارگانیک در ایران

علیرغم وجود مصادیق نسبتاً زیادی از کشاورزی ارگانیک در ایران، متأسفانه به دلیل فقدان اطلاعات مدون در این زمینه، آمار مستندی وجود ندارد. اما شواهد موجود حاکی از آن است که فقدان هرگونه نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی قبل از مصرف را تقریباً می‌توان به عنوان واقعیتی تلخ و تأسف‌انگیز پذیرفت.

نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی دارای دو مرحله کاملاً قابل تمایز «تولید» و «عرضه» می‌باشد. در مرحله تولید تنها در صورتی امکان ردگیری و شناسایی کشاورز و تولید کننده متخلف احتمالی در استفاده بی رویه و غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی وجود دارد که هر محصول تولیدی دارای شناسنامه یا بارکد مشخص باشد. بارکد در سامانه تولید و عرضه محصولات کشاورزی و به طور کلی در اقتصاد کشاورزی کشور (همانند کربن رادیو اکتیو، C14، در سامانه حیاتی موجود زنده) قابل رهگیری و شناسایی در مراحل مختلف از زمان خروج ازمزرعه تا خانه مصرف کننده است.

براساس قوانین و مقررات موجود از جمله ماده ۲۸ قانون حفظ نباتات مصوب سال ۱۳۴۶،«بهداری‌های هر منطقه موظفند میوه‌ها، صیفی، تره‌بار و سایر مواد خوراکی سمپاشی شده را قبل از عرضه به بازار معاینه و در صورت موجود بودن بقایای سم، موضوع را به شهرداری و سایر مقامات مربوطه اعلام و از فروش آنها جلوگیری کنند». براساس تبصره همین ماده تعیین مقدار باقیمانده مجاز هر یک از سموم حسب مورد به عهده موسسه تحقیقات آفات و بیماری‏های گیاهی است.

نکته قابل تامل این است که به دلیل وضع و اجرای قوانین و مقررات سخت‌گیرانه بهداشتی در صادرات محصولات مختلف کشاورزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تولید کننده و صادر کننده ایرانی دقت و نظارت کیفی لازم را به خرج می‌دهد. ضرورت و اهمیت ارج نهادن به سلامت مصرف کننده هموطن نیز ایجاب می‌نماید که متولیان ذیربط تدابیر لازم را به منظور طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای مقررات مربوط در کشور به عمل آورند تا به موازات بهره‌مندی مصرف‌کنندگان خارجی، هموطنان ایرانی و سایر مصرف‌کنندگان نیز از موهبت مصرف محصول سالم برخوردار گردند.

از آنجا که عدم مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات از بارزترین ویژگی‏های کشت ارگانیک می‌باشد، ارزیابی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشور ضروری می‌نماید. بررسی میزان مصرف سموم شیمیایی توزیع شده طی دو دهه اخیر در کشور نشان می‌دهد که طی دوره ۸۰-۱۳۶۲ سالانه به طور میانگین ۲۸۰۳۸ تن انواع سموم شیمیایی توزیع گردیده که بالاترین میزان سموم توزیع شده طی این دوره در سال ۱۳۶۹ به میزان ۵۳۹۶۴ تن بوده‌است. علاوه بر میزان سموم مصرفی، ترکیب آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

با عنایت به آثار مخرب سموم حشره‌کش بر سلامت موجودات زنده و محیط زیست، تفاوت چشمگیر میزان مصرف سموم مذکور در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه گویای استفاده گسترده کشورهای توسعه یافته از سایر روش‏های مبارزه با آفات نظیر مبارزه بیولوژیک و همچنین اهتمام آنها به توسعه کشاورزی ارگانیک می‌باشد.

بررسی میزان کودهای شیمیایی توزیع شده طی سال‏های ۸۱-۱۳۶۸ نشان می‌دهد که روند توزیع کودهای شیمیایی طی این دوره در حال افزایش بوده و به طور متوسط سالیانه ۲۲۹۲ هزار تن انواع کود شیمیایی در کشور توزیع گردیده‌است. بالاترین میزان آن در سال ۱۳۸۱ و به میزان ۳۱۱۴ هزار تن بوده‌است.

علاوه بر سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به نظر می‌رسد پرداخت یارانه به سموم و کودهای شیمیایی باعث کاهش انگیزه کشاورزان به استفاده از سایر روش‏های مبارزه با آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز گردیده‌است.

علیرغم وجود پتانسیل بسیار بالا در ایران در زمینه کشاورزی ارگانیک بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که متأسفانه اطلاعات مدونی از تولید محصولات ارگانیک در کشور وجود ندارد. اگر چه به دلیل نگرانی‌های روزافزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، اشتیاق به مصرف محصولات ارگانیک روبه افزایش بوده و بازار صادراتی این گونه محصولات در میان جوامع مرفه توسعه فراوان یافته اما در ایران حرکت ملموس و جدی برای برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت از این روش تولید وجود ندارد.

بررسی‌های موجود حاکی از آن است کمیته محصولات ارگانیک در سال ۱۳۸۰ در سازمان حفظ نباتات کشور تشکیل شد و نسبت به تهیه پرسشنامه و جمع‌آوری اطلاعات از استان‏ها اقدام نمود. حسب گزارش های موجود در بیش از ۲۵۴۰۰۰ هکتار از سطح زیرکشت گیاهان باغی، تنها از کود شیمیایی استفاده شده و از سموم مختلف استفاده نمی‌گردد.

در راستای تسهیل دسترسی جامعه به غذای سالم، نظارت بر کیفیت مواد غذایی تولیدی از محصولات کشاورزی و دامی واجد اهمیت زیادی می‌باشد. نظر به حساسیت نهادهای ذیربط بین‌المللی و جامعه جهانی در این زمینه، به پیشنهاد یازدهمین کنفرانس FAO و بیست‌و نهمین اجلاس WHO، کنفرانس مشترکی در سال ۱۹۶۳ تحت عنوان FAO/WHO در رُم برگزار شد (FAO, 1998) و طی آن تشکیلات جدیدی تحت عنوان کمیسیون تدوین آیین‌نامه مواد غذایی به‌منظور اجرای استاندارد مشترک مواد غــذایی بi وجــود آمد. در همین رابطه قــابل ذکر اسـت که کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس (کدکس غذایی بین‌المللی) ‍Codex Alimentarius Commission (C.A.C) وظیفه جمع‌آوری و تطبیق بین‌المللی استانداردهای مواد غذایی و ارائه آن به شکل واحد را به عهده دارد (رجب‌بیگی و همکاران، ۱۳۸۳). در ایران نیز دستورالعمل شورای هماهنگی «کدکس غذایی ایران» به همت دفتر سازمان‏های بین‌المللی و منطقه‌ای (سابق) و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع، بازرگانی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در یکصدو یکمین جلسه شورای عالی استاندارد تهیه و به تصویب رسید. ذیل کدکس غذایی ایران، کمیته‌های فنی ۱۰ گانه در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت داشته و هر کمیته نیز دارای تعدادی کارگروه در زمینه‌های کاملاً تخصصی است

آیا کشاورزی ارگانیک لزوماً به مفهوم حذف و عدم کاربرد هرگونه سم و کودشیمیایی است؟!

همچنانکه ذکر شد آن چه به عنوان عامل تهدید کننده سلامت مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی مطرح می شود، مقادیر باقیمانده سموم و مواد شیمیایی در محصولات یادشده است که طبق استانداردهای موجود جهانی باید در حد مجاز باشد. از سوی دیگر متولیان تأمین غذای کافی برای جمعیت روبه تزاید جامعه را بدون استفاده از نهاده‌های کود و سم امکان‌پذیر نمی‌دانند و لذا حذف نهاده‌های موصوف مترادف با ایجاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی قلمداد می گردد. از این‌رو به منظور حفظ روند تولید و جلوگیری از ایجاد تنش احتمالی ناشی از حذف نهاده‌های مصرفی و کاهش تولید از یک سو و کاهش بقایای سموم و مواد شیمیایی در محصولات تولیدی از سوی دیگر به نظر می رسد دیدگاه متعادل و میانه‌ای قابل طرح باشد تا در اولین گام در این مسیر استانداردهای تعریف شده در این زمینه قابلیت اجرا شدن پیدا کنند. اینجاست که سؤال اساسی مذکور نیازمند تعمق بیشتری است که آیا کشاورزی ارگانیک لزوماً به معنای حذف کامل مصرف هرگونه سموم و مواد شیمیایی در فرآیند تولید و حتی مراحل قبل و بعد از آن است یا با آموزش کشاورزان و کاربران سموم و نظارت و اِعمال دقیق استانداردهای ذیربط، بقایای سموم و مواد شیمیایی در محصول نهایی در حد مجاز و کمتر از آن نگه داشته‌شود؟! از این‌رو ضروری است استانداردهای موصوف مورد توجه و ارزیابی قرارگیرند.

 استانداردهای محصولات زراعی و باغی ارگانیک

برای تحقق هدف حذف نهاده‌های شیمیایی در فرآیند تولید محصولات گیاهی و دامی و نیز جلوگیری از گذر چرخه مواد شیمایی از بدن انسان که در کشاورزی عمدتاً از باقیمانده نهاده‌های شیمیایی (Residue) در محصولات تولیدی انتقال می‌یابد، از سوی کشورهای مختلف استانداردهای مختلفی در طی سال‏های ۹۹-۱۹۹۲ برای ورود محصولات ارگانیک به بازار طرح و تصویب شده‌است که به دو دسته کلی تقسیم میگردند(باقرزاده، ۱۳۸۵):

الف: قوانین و استانداردهای بین‌المللی

۱- مجموعه قوانین راهنمای غذایی (CAG) Codex Alimentarius Guidelines

برای محصولات زراعی و باغی ارگانیک برچسب استاندارد برای مراحل فرآوری، بسته‌بندی و خرده فروشی به کار گرفته میشود.

۲- فدراسیون بین‌المللی جنبش‏های کشاورزی ارگانیک (IFOAM)

International Federation of Organic Agriculture Movements

کشاورزی ارگانیک برپایه امنیت غذایی، تغذیه مناسب، رفاه انسان هاو عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده‌است.

ب: قوانین و استانداردهای ملی

۱- قوانین جامعه اقتصادی اروپا The Council of The European Communities (COEC)

استاندارد پارلمان کشاورزی ایالات متحدهUnited States Department of Agriculture (USDA)

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در راستای اجرایی نمودن مفاد استانداردهای موجود در زمینه کشاورزی ارگانیک و عرضه محصول سالم و به ویژه آن که این اقدام پس از وقفه‌ای ۴۰ ساله صورت می گیرد، با توجه به ماده ۲۸ قانون حفظ نباتات استانداردهای حد مجاز باقیمانده سموم و مواد شیمیایی برای ۲۷۰ مورد محصولات کشاورزی و دامی از سوی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی به مؤسسه استاندارد اعلام و سایر مراحل آن در حال پیگیری است. اگرچه طی یکی دو سال اخیر دستگاه‏های ذیربط بعضاً متأثر از محدودیت‏های بین‌المللی ایجاد شده در بازارهای جهانی ناچار از تسریع در اقدامات مربوطه گردیده‌اند و در همین راستا دانشگاه‏های علوم پزشکی با تشکیل کمیته‌های بهداشت کشاورزی، آموزش‏های لازم را به کشاورزان و کاربران سموم ارائه می دهند و اقدامات مؤثری نیز در زمینه‌های کاهش روند مصرف انواع آفت‌کش‌ها به ازای واحد سطح (هکتار)، واحد تولید (تن) و سرانه جمعیت کشور انجام شده‌است، اما باید توجه داشت دستیابی به نتیجه مؤثر و کارآمد در این رابطه، نیازمند فعالیت منسجم گروهی و همکاری فعال و مشترک واحدهای ذیربط است. لذا در راستای نتیجه‌گیری عملیاتی از برنامه‌ریزی‏های مقطعی، فعالیت‏ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه کشاورزی ارگانیک در کشور پیشنهادات زیر قابل ارائه میباشد:

۱- با تجدید نظر در ساختار و ترکیب «کمیته ملی محصولات ارگانیک» از حضور نهادهای ذیربط غیردولتی در آن، استفاده بیشتری صورت گیرد.

۲- با فعال‌تر نمودن کمیته مذکور جمع‌آوری و تدوین آمار و اطلاعات مستند در این زمینه در اولویت قرارگیرد.

۳- با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مناسب وزارتخانه‌های مسئول موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته موصوف گردند.

۴- کمیته‌های فنی ۱۰ گانه در وزارت جهاد کشاورزی با ارائه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نسبت به طراحی و اجرای پروژه‌های عملیاتی خود به ویژه با زمان‌بندی مشخص اقدام نمایند.

۵- کمیته ملی محصولات ارگانیک، در اولین فرصت، پس از تدوین و مستندسازی اطلاعات کشوری، نسبت به ثبت‌نام ایران در فهرست بین‌المللی کشورهای دارای کشاورزی ارگانیک اقدام کند.

۶-آمار و اطلاعات مدون در مورد زراعت ارگانیک در ایران وجود نداشته یا بسیار اندک است، بنابراین جمع آوری آمار و اطلاعات و ساماندهی اطلاعات پراکنده موجود، می‌تواند اولین گام در جهت ارائه راهکارهای لازم در زمینه کشاورزی ارگانیک باشد.

۷-افزایش دانش فنی و اطلاعات عمومی کشاورزان در زمینه مزایای کشاورزی ارگانیک و عواقب ناشی از متکی بودن به نهاده‌های جانبی بخصوص کودهای شیمیایی و سموم

۸-استفاده از کارشناسان کشاورزی به عنوان مشاورین مزرعه به منظور ارتقای دانش فنی و اطلاعات عمومی کشاورزان

۹- گسترش برنامه‏های آموزشی از طریق صدا و سیما و جراید و نصب بروشورهای تبلیغاتی بر روی نهادهای یاد شده

۱۰-استفاده از نهادهای جایگزین در بخش کشاورزی از قبیل کودهای آلی (کود دامی، کود سبز…)، استفاده از سموم آلی مانند علف کش‏ها و حشره و آفتکش‏های استخراجی از گیاهان دارویی و….

۱۱-اعمال مدیریت زراعی از قبیل شخم مناسب، آیش مناسب، کشت مخلوط، تناوب زراعی و….. به منظور افزایش حاصلخیزی خاک

۱۲- استفاده از ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها.

۱۳- مبارزه بیولوژیک با آفات و عوامل بیماری‌زا.

۱۴- اعمال روش‏های مناسب برای مصرف نهاده‏های جانبی.

۱۵- اعمال سیاست‏های حمایتی از محصولات ارگانیک و تولید کنندگان نهادهای آلی کشاورزی

۱۶-تقویت و ساماندهی نهادهای غیر دولتی و نظارت بر نحوه تولید عوامل به کار رفته در تولید نهاده

۱۷- نظارت دقیق بر نحوه توزیع و مصرف نهادهای جانبی از قبیل کودهای شیمیایی و سموم

۱۸-افزایش قیمت نهادهای جانبی مانند کودهای شیمیایی و سموم

۱۹-تعریف و اعمال استانداردهای مورد نیاز در زمینه تولید و توزیع نهاده ها، نحوه و میزان مصرف و همچنین مقدار مجاز موجود در محصول ارسالی به بازار مصرف و نیز تعیین استانداردهای لازم در زمینه ارزیابی محصولات تولیدی.

منابع مورد استفاده

باقرزاده، آ. ۱۳۸۵٫ کشاورزی زیستی. مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. ۴۷ صفحه.

رجب‌بیگی. م.، ا.هـ. دین‌دوست و م. ر. عباسپور. ۱۳۸۳٫ کدکس آلیمنتاریوس: اصول و مفاهیم. نشر آموزش کشاورزی.

سازمان خوار و بار کشاورزی (FAO). 1998. مبانی نظری و وضعیت اجرای حق دسترسی به غذا. مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. ترجمه فریبا باقری. مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.

فتحی، هومن. ۱۳۸۲٫ کشاورزی در جهان به سوی ۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ (ترجمه). مؤسسه پژوهش‏های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.

نصر اصفهانی. ا. و س. میرفندرسکی. ۱۳۸۴٫ بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان وایران. مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. ۳۷ صفحه.

نیکبخت، پ. و پژمان، ح. ۱۳۸۲٫ تولیدات زیستی رویکردی جدید در برنامه امنیت غذایی جهان. نهاده، شماره نهم.

ولاس. جی. ۱۳۸۴٫ اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک). ترجمه علیرضا کوچکی و همکاران. دانشگاه مشهد.

Willer, H. and M. Yussefi. 2004. The world of organic agriculture – statistics and emerging trend. Foundation Ecology and Agriculture, Germany, and IFOAM, 167 p.

Riely, F., N. Mock, B. Cogill, L. Bailey, and E. Kenefick. 1999. Food security indicators and framework for use in the monitoring and evaluation of food aid programmes. Food Security and Nutrition (IMPACT) Project, US Agency for International Development, USA.:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های متفرقه
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : جمعه, ۹ خرداد ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.