۱۳ خرداد ۱۳۹۲
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این فایل شما موضوعات زیر می باشد:

مقدمه

خصوصیات گیاهی

مراحل نمو

سازگاری

ارقام کنجد

روش کاشت کنجد

کاشت

ضد عفونی بذور

تناوب زراعی

کودهای شیمیایی مورد استفاده

علف های هرز

آفات و بیماری ها

برداشت

موارد استفاده از کنجد

پیام ترویجی ومنابع:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های متفرقه
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.