۱۴ فروردین ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

این سمینار در بیش از ۴۰ اسلاید تهیه شده است.

دارای منابع کامل می باشد.

دارای ترجمه مقاله تخصصی در ارتباط با موضوع مورد نظر می باشد.:: موضوعات مرتبط : دانلود مجموعه سمینارهای کارشناسی ارشد
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۵ دی ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.