۱۹ خرداد ۱۳۹۲
 
نوشته شده توسط : گروه کشاورزی نوین

موضوعات موجود در این فایل عبارتست از :

مشخصات گیاه جالیز

گیاهشناسی گیاه جالیز

گستره میزبانی گیاه جالیز

نحوه گسترش گیاه جالیز

سیکل زندگی گیاه جالیز

اتصال به میزبان

روشهای مختلف مبارزه با گیاه جالیز:: موضوعات مرتبط : دانلود پاورپوینت های مفید و کاربردی

تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ | بدون دیدگاه
 
 
 
 
   
برای ویرایش این متن فایل about.php ویرایش کنید.